انگلیسیفرانسویاسپانیایی

Ad


فاویکون OnWorks

garmin_get_info - آنلاین در ابر

garmin_get_info را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این فرمان garmin_get_info است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


garmin_get_info - اطلاعات اولیه را از دستگاه Forerunner بازیابی کنید.

خلاصه


garmin_get_info

garmin_get_info اطلاعات اولیه را از دستگاه Garmin Forerunner متصل به آن بازیابی می کند
یک پورت USB، مانند نسخه نرم افزار آن و پروتکل های پشتیبانی شده.

با استفاده از خدمات onworks.net از garmin_get_info به صورت آنلاین استفاده کنید


سرورها و ایستگاه های کاری رایگان

دانلود برنامه های ویندوز و لینوکس

دستورات لینوکس

Ad