EnglishFrenchSpanyol

Jalankan pelayan | Ubuntu > | Fedora > |


Favicon OnWorks

mincaverage - Dalam Talian di Awan

Jalankan mincaverage dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks melalui Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS

Ini ialah arahan mincaverage yang boleh dijalankan dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks menggunakan salah satu daripada berbilang stesen kerja dalam talian percuma kami seperti Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS.

JADUAL:

NAMA


mincaverage - fail minc purata

SINOPSIS


mincaverage [ ] .mnc [ .mnc...] .mnc

DESCRIPTION


Mincaverage purata minc fail bersama-sama. Pelbagai tingkah laku pilihan dibenarkan sebagai
baik: pra-penormalan volum, mencipta volum sisihan piawai, purata lebih a
dimensi tertentu bagi fail input.

PILIHAN


Ambil perhatian bahawa pilihan boleh ditentukan dalam bentuk singkatan (selagi ia unik) dan
boleh diberikan di mana-mana sahaja pada baris arahan.

Pertanyaan pilihan


-2 Cipta fail output format MINC 2.0.

-penyumbat
Tulis ganti fail sedia ada.

-noclobber
Jangan tulis ganti fail sedia ada (lalai).

-berkata-kata
Cetak maklumat kemajuan untuk setiap bahagian data yang disalin (lalai).

-senyap Jangan cetak maklumat kemajuan.

-nyahpepijat Cetak maklumat tambahan (cth faktor penormalan).

-senarai fail nama fail
Tentukan fail yang mengandungi senarai nama fail input. Jika "-" diberikan, kemudian failkan
nama dibaca dari stdin. Jika pilihan ini diberikan, maka tidak sepatutnya ada input
nama fail yang dinyatakan pada baris arahan. Baris kosong dalam fail input ialah
diabaikan.

-saiz_penimbal_maks_dalam_kb saiz penimbal
Tentukan saiz maksimum penimbal dalaman (dalam kbait). Lalai ialah 4096
kbait.

Output jenis pilihan


Pilihan ini mengawal ketepatan storan dan saiz nilai voxel individu dalam
fail keluaran.

-jenis fail
Jangan lakukan sebarang penukaran jenis (lalai).

-bait Tulis nilai integer 8-bit.

-pendek Tulis nilai integer 16-bit.

-int Tulis nilai integer 32-bit.

-panjang Digantikan oleh -int.

-terapung Tulis nilai titik terapung ketepatan tunggal.

-berganda
Tulis nilai titik terapung berketepatan dua kali.

-ditandatangani Tulis nilai sebagai integer yang ditandatangani (lalai untuk pendek dan panjang). Diabaikan kerana
jenis titik terapung.

-tidak ditandatangani
Tulis nilai sebagai integer tidak bertanda (lalai untuk bait). Diabaikan kerana terapung
jenis mata.

-rentang minit maks
menentukan julat nilai voxel keluaran yang sah dalam perwakilan integernya.
Lalai ialah julat penuh untuk jenis dan tanda. Pilihan ini diabaikan untuk
nilai titik terapung. Untuk ia mempunyai apa-apa kesan, anda mesti menentukan jenis.

Purata pilihan


-normalkan
Normalkan volum kepada purata global sebelum membuat puratanya (berdasarkan min
voxel dengan nilai lebih daripada 2 peratus julat penuh melebihi minimum).

-tidak normal
Jangan normalkan volum (lalai).

-sdfile sdfile.mnc
Nyatakan nama fail sisihan piawai output, untuk dikira sebagai tambahan
min yang biasa dikira.

-fail berat weightfile.mnc
Tentukan fail berat voxel terkumpul output (lalai=tiada).

-copy_header
Salin semua maklumat pengepala tambahan daripada fail input pertama (default
untuk satu fail input).

-nocopy_header
Jangan salin maklumat pengepala tambahan (lalai untuk banyak fail input).

-avgdim dimname
Nyatakan nama dimensi yang sepatutnya kita ratakan (atau pengiraan
sisihan piawai). Jika normalisasi dilakukan, ia masih hanya terpakai untuk memisahkan
fail sahaja - tiada normalisasi dilakukan dalam fail.

-binarikan
Binarikan isipadu input sebelum mengira purata. Penduaan telah dilakukan
dengan menyatakan julat nilai yang menyumbang 1 kepada purata. Normalisasi daripada
input tidak dibenarkan semasa melakukan perduaan.

-binrange minit maks
Nyatakan julat nilai untuk perduaan.

-nilai bin nilai
Tentukan satu nilai undang-undang (integer) untuk perduaan. Julat ditetapkan kepada +/-
0.5 di sekeliling nilai ini untuk mencapai pembulatan nilai input yang berkesan.

-abaikan_di bawah nilai
Jangan masukkan voxel di bawah nilai ini dalam purata dan sd

-abaikan_di atas nilai
Jangan masukkan voxel di atas nilai ini dalam purata dan sd

-lantai nilai
Sinonim untuk -abaikan_di bawah

-abaikan_di atas nilai
Sinonim untuk -abaikan_di atas

-berat
Nyatakan satu siri pemberat untuk purata. Bilangan nilai pemberat mestilah
sepadan dengan bilangan fail input dan nilai mesti disediakan sebagai satu
hujah dengan koma atau ruang sebagai pemisah. Jumlah berat mestilah bukan
sifar. Jika pemberat digunakan dengan dimensi purata, maka hanya satu fail input boleh
dinyatakan.

-width_weighted
Pilihan ini hanya boleh digunakan apabila purata merentas dimensi (-avgdim pilihan). Ia
menyatakan bahawa pemberatan harus dilakukan menggunakan pembolehubah lebar yang sepadan
kepada dimensi purata. Contohnya, menggunakan -width_weighted dengan -avgdim masa
akan menggunakan pembolehubah lebar masa untuk menimbang nilai.

-berat_min nilai
Ini menentukan berat minimum (bilangan volum jika tiada berat dinyatakan)
diperlukan untuk mengira purata yang sah. Jika berat terkumpul untuk voxel ialah
di bawah ambang ini, purata dan sd yang dilaporkan ialah 0. Ini biasanya
berguna jika nilai dikecualikan menggunakan mana-mana -abai pilihan, atau mengikut nilai NaN
dalam isipadu input.

-pecahan_berat_min nilai
Sama seperti -berat_min, tetapi dinyatakan sebagai pecahan daripada jumlah pemberat input
(atau bilangan isipadu input, jika tiada berat dinyatakan).

Generik pilihan untuk semua arahan:


-membantu Cetak ringkasan pilihan baris arahan dan keluar.

-turun
Cetak nombor versi program dan keluar.

Gunakan mincaverage dalam talian menggunakan perkhidmatan onworks.net


Ad


Ad