Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

Các ứng dụng Android để chạy Linux trực tuyến bằng OnWorks - Trực tuyến trong

UbuWorks Ubuntu từ Android

UbuWorks Ubuntu từ Android trong Cửa hàng Google Play

Sử dụng Ubuntu từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí onworks.net hoặc bất kỳ nhà cung cấp VNC nào khác. Ứng dụng có sẵn trong Cửa hàng Google Play: 

  Nút Enter

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

AndroLinux - Linux trực tuyến từ Android

AndroLinux Linux trực tuyến từ Android

Sử dụng Linux trực tuyến từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí onworks.net hoặc bất kỳ nhà cung cấp VNC nào khác. Ứng dụng có sẵn trong Cửa hàng Google Play: 

  Nút Enter

Sản phẩm OnWorks đọc thêm


Ad


Ad