EnglishFrenchSpanyol

Jalankan pelayan | Ubuntu > | Fedora > |


Favicon OnWorks

hexdump - Dalam Talian di Awan

Jalankan hexdump dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks melalui Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS

Ini ialah arahan hexdump yang boleh dijalankan dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks menggunakan salah satu daripada berbilang stesen kerja dalam talian percuma kami seperti Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS.

JADUAL:

NAMA


hexdump, hd — ASCII, perpuluhan, perenambelasan, longgokan perlapanan

SINOPSIS


hexdump [-bcCdovx] [-e rentetan_format] [-f format_fail] [-n panjang] [-s skip] fail ...
hd [-bcdovx] [-e rentetan_format] [-f format_fail] [-n panjang] [-s skip] fail ...

DESCRIPTION


. hexdump utiliti ialah penapis yang memaparkan fail yang ditentukan, atau input standard,
jika tiada fail dinyatakan, dalam format yang ditentukan pengguna.

Pilihannya adalah seperti berikut:

-b Satu bait oktal memaparkan. Paparkan offset input dalam perenambelasan, diikuti dengan
enam belas ruang dipisahkan, tiga lajur, diisi sifar, bait data input, dalam perlapanan,
setiap baris.

-c Satu bait watak memaparkan. Paparkan offset input dalam perenambelasan, diikuti dengan
enam belas ruang dipisahkan, tiga lajur, diisi ruang, aksara data input setiap
line.

-C Canonical hex+ASCII memaparkan. Paparkan offset input dalam perenambelasan, diikuti dengan
enam belas ruang dipisahkan, dua lajur, bait perenambelasan, diikuti oleh enam belas yang sama
bait dalam format %_p disertakan dalam aksara ``|''.

Memanggil arahan hd membayangkan pilihan ini.

-d Dua bait Perpuluhan memaparkan. Paparkan offset input dalam perenambelasan, diikuti dengan
lapan unit data input yang dipisahkan ruang, lima lajur, diisi sifar, dua bait, dalam
perpuluhan tidak bertanda, setiap baris.

-e rentetan_format
Tentukan rentetan format untuk digunakan untuk memaparkan data.

-f format_fail
Tentukan fail yang mengandungi satu atau lebih rentetan format dipisahkan baris baharu. kosong
baris dan baris yang watak pertamanya tidak kosong ialah tanda cincang (#) diabaikan.

-n panjang
Mentafsir sahaja panjang bait input.

-o Dua bait oktal memaparkan. Paparkan offset input dalam perenambelasan, diikuti dengan lapan
dipisahkan ruang, enam lajur, diisi sifar, kuantiti data input dua bait, dalam
oktal, setiap baris.

-s mengimbangi
Langkau mengimbangi bait dari permulaan input. Secara lalai, mengimbangi is
ditafsirkan sebagai nombor perpuluhan. Dengan terkemuka 0x or 0X, mengimbangi ditafsirkan sebagai
nombor heksadesimal, jika tidak, dengan pendahuluan 0, mengimbangi ditafsirkan sebagai oktal
nombor. Menambah watak b, k, Atau m kepada mengimbangi menyebabkan ia ditafsirkan sebagai
gandaan 512, 1024, atau 1048576, masing-masing.

-v Punca hexdump untuk memaparkan semua data input. Tanpa -v pilihan, sebarang bilangan
kumpulan baris keluaran, yang akan sama dengan kumpulan sebelumnya
baris keluaran (kecuali untuk offset input), digantikan dengan baris yang terdiri
daripada satu asterisk.

-x Dua bait perenambelasan memaparkan. Paparkan offset input dalam perenambelasan, diikuti dengan
lapan, ruang dipisahkan, empat lajur, diisi sifar, kuantiti data input dua bait,
dalam perenambelasan, setiap baris.

Bagi setiap fail input, hexdump secara berurutan menyalin input kepada output standard, mengubah
data mengikut rentetan format yang ditentukan oleh -e dan -f pilihan, mengikut urutan
bahawa mereka telah dinyatakan.

Format
Rentetan format mengandungi sebarang bilangan unit format, dipisahkan oleh ruang putih. Satu unit format
mengandungi sehingga tiga item: kiraan lelaran, kiraan bait dan format.

Kiraan lelaran ialah integer positif pilihan, yang lalai kepada satu. Setiap format adalah
masa kiraan lelaran yang digunakan.

Kiraan bait ialah integer positif pilihan. Jika dinyatakan ia mentakrifkan bilangan bait
untuk ditafsirkan oleh setiap lelaran format.

Jika kiraan lelaran dan/atau kiraan bait ditentukan, satu slash mesti diletakkan selepas
kiraan lelaran dan/atau sebelum kiraan bait untuk menyahkekaburannya. Mana-mana ruang kosong
sebelum atau selepas garis miring diabaikan.

Format ini diperlukan dan mesti dikelilingi oleh tanda petikan berganda (" "). Ia adalah
ditafsirkan sebagai rentetan format gaya fprintf (lihat fprintf(3)), dengan yang berikut
pengecualian:

· Asterisk (*) tidak boleh digunakan sebagai lebar atau ketepatan medan.

· Kiraan bait atau ketepatan medan is diperlukan untuk setiap aksara penukaran ``s'
(tidak seperti fprintf(3) lalai yang mencetak keseluruhan rentetan jika ketepatannya
tidak ditentukan).

· Aksara penukaran ``%'', ``h'', ``l'', ``n'', ``p'' dan ``q'' bukan
disokong.

· Urutan melarikan diri aksara tunggal yang diterangkan dalam piawaian C disokong:

NUL \0
\a
\b
\f
\n
\r
\t
\v

. hexdump utiliti juga menyokong rentetan penukaran tambahan berikut:

_a[dox] Paparkan offset input, terkumpul merentas fail input, bagi bait seterusnya
dipaparkan. Aksara yang dilampirkan d, o, dan x nyatakan pangkalan paparan sebagai
perpuluhan, perlapanan atau perenambelasan masing-masing.

_A[dox] Sama dengan _a rentetan penukaran kecuali ia hanya dilakukan sekali,
apabila semua data input telah diproses.

_c Output aksara dalam set aksara lalai. Aksara bukan cetakan ialah
dipaparkan dalam tiga aksara, perlapanan berlapik sifar, kecuali yang boleh diwakili
dengan tatatanda melarikan diri standard (lihat di atas), yang dipaparkan sebagai dua aksara
tali.

_p Output aksara dalam set aksara lalai. Aksara bukan cetakan ialah
dipaparkan sebagai satu ".".

_u Keluarkan aksara ASCII AS, dengan pengecualian aksara kawalan
dipaparkan menggunakan nama berikut, huruf kecil,. Aksara lebih besar daripada 0xff,
heksadesimal, dipaparkan sebagai rentetan perenambelasan.

000 NUL 001 SOH 002 STX 003 ETX 004 EOT 005 ENQ
006 ACK 007 BEL 008 BS 009 HT 00A LF 00B VT
00C FF 00D CR 00E SO 00F SI 010 DLE 011 DC1
012 DC2 013 DC3 014 DC4 015 NAK 016 SYN 017 ETB
018 BOLEH 019 EM 01A SUB 01B ESC 01C FS 01D GS
01E RS 01F US 07F DEL

Kiraan bait lalai dan disokong untuk aksara penukaran adalah seperti berikut:

%_c, %_p, %_u, %c Satu bait dikira sahaja.

%d, %i, %o, %u, %X, %x Empat bait lalai, satu, dua dan empat kiraan bait disokong.

%E, %e, %f, %G, %g Lapan bait lalai, kiraan empat dan dua belas bait disokong.

Jumlah data yang ditafsirkan oleh setiap rentetan format ialah jumlah data yang diperlukan oleh setiap satu
unit format, iaitu kiraan lelaran dikali kiraan bait, atau masa kiraan lelaran
bilangan bait yang diperlukan oleh format jika kiraan bait tidak dinyatakan.

Input dimanipulasi dalam ``blok'', di mana blok ditakrifkan sebagai jumlah terbesar
data yang ditentukan oleh mana-mana rentetan format. Format rentetan mentafsir kurang daripada blok input
nilai data, yang unit format terakhirnya mentafsirkan beberapa bilangan bait dan tidak mempunyai
kiraan lelaran yang ditentukan, tambahkan kiraan lelaran sehingga keseluruhan input
blok telah diproses atau tiada data yang mencukupi yang tinggal dalam blok untuk memenuhi
rentetan format.

Jika, sama ada hasil daripada spesifikasi pengguna atau hexdump mengubah suai kiraan lelaran sebagai
yang diterangkan di atas, kiraan lelaran lebih besar daripada satu, tiada aksara ruang putih mengekori
adalah output semasa lelaran terakhir.

Ia adalah ralat untuk menentukan kiraan bait serta berbilang aksara atau rentetan penukaran
melainkan semua kecuali satu daripada aksara atau rentetan penukaran adalah _a or _A.

Jika, akibat daripada spesifikasi -n pilihan atau akhir fail sedang dicapai, input
data hanya sebahagiannya memenuhi rentetan format, blok input berlapik sifar secukupnya
untuk memaparkan semua data yang tersedia (iaitu, sebarang unit format yang bertindih di hujung data akan
memaparkan beberapa bilangan bait sifar).

Output selanjutnya oleh rentetan format tersebut digantikan dengan bilangan ruang yang setara. An
bilangan ruang yang setara ditakrifkan sebagai bilangan ruang yang dikeluarkan oleh satu s Penukaran
aksara dengan lebar dan ketepatan medan yang sama seperti aksara penukaran asal atau
rentetan penukaran tetapi dengan sebarang aksara bendera penukaran “+”, “ ”, “#” dialih keluar dan
merujuk rentetan NULL.

Jika tiada rentetan format ditentukan, paparan lalai adalah bersamaan dengan menentukan -x
pilihan.

EXIT STATUS


. hexdump dan hd utiliti keluar 0 apabila berjaya, dan > 0 jika ralat berlaku.

CONTOH


Paparkan input dalam format teliti:

"%06.6_ao " 12/1 "%3_u "
"\t\t" "%_p "
"\ n"

Laksanakan pilihan -x:

"%07.7_Ax\n"
"%07.7_ax " 8/2 "%04x " "\n"

Beberapa contoh untuk pilihan -e:

# bait hex
% bergema helo | hexdump -v -e '/1 "%02X "' ; bergema
68 65 6C 6C 6F 0A

# sama, dengan bahagian ASCII
% bergema helo | hexdump -e '8/1 "%02X ""\t"" "' -e '8/1 "%c""\n"'
68 65 6C 6C 6F 0A hello

# hex dengan 'x' sebelumnya
% bergema helo | hexdump -v -e '"x" 1/1 "%02X" " "' ; bergema
x68 x65 x6C x6C x6F x0A

# satu bait heks setiap baris
% bergema helo | hexdump -v -e '/1 "%02X\n"'
68
65
6C
6C
6F
0A

# jadual bait#, hex, perpuluhan, oktal, ASCII
% bergema helo | hexdump -v -e '/1 "%_ad# "' -e '/1 "%02X hex"' -e '/1 " = %03i dec"' -e '/1 " = %03o oct"' - e '/1 " = _%c\_\n"'
0# 68 hex = 104 Dis = 150 okt = _h_
1# 65 hex = 101 Dis = 145 okt = _e_
2# 6C hex = 108 Dis = 154 okt = _l_
3# 6C hex = 108 Dis = 154 okt = _l_
4# 6F hex = 111 Dis = 157 okt = _o_
5# 0A hex = 010 dec = 012 oct = _
_

# bait# & ASCII dengan aksara kawalan
% bergema helo | hexdump -v -e '/1 "%_ad# "' -e '/1 " _%_u\_\n"'
0# _h_
1# _e_
2# _l_
3# _l_
4# _o_
5# _lf_

Gunakan hexdump dalam talian menggunakan perkhidmatan onworks.net


Ad


Ad