EnglishFrenchSpanyol

Jalankan pelayan | Ubuntu > | Fedora > |


Favicon OnWorks

xml2bib - Dalam Talian di Awan

Jalankan xml2bib dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks melalui Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS

Ini ialah arahan xml2bib yang boleh dijalankan dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks menggunakan salah satu daripada berbilang stesen kerja dalam talian percuma kami seperti Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS.

JADUAL:

NAMA


bibutils - utiliti penukaran bibliografi

SINOPSIS


format2xml [PILIHAN] [format fail]

xml2format [PILIHAN] [fail.xml]

DESCRIPTION


Program bibutils menetapkan pertukaran antara pelbagai format bibliografi menggunakan Perpustakaan
of Kongres[1]. Metadata Objek Deskripsi Skema (MODS)[2]versi 3.1. Sebagai contoh, satu
boleh menukar fail format RIS kepada Bibtex dengan melakukan dua transformasi: RIS->MODS->Bibtex.

MENUKAR KEPADA arena


Gambaran Keseluruhan
Perintah Deskripsi
bib2xml tukar bibtex kepada MODS
biblatex2xml tukar biblatex kepada MODS
tukar copac2xml COPAC[3]rujukan format kepada MODS
ebi2xml menukar EBI XML kepada MODS
end2xml menukar EndNote (Rujuk format) kepada MODS
endx2xml menukar EndNote XML kepada MODS
isi2xml menukar web sains ISI kepada MODS
med2xml menukar rujukan XML Pubmed kepada MODS
modsclean penukar MODS ke MODS
ris2xml menukar format RIS kepada MODS
wordbib2xml menukarkan XML bibliografi Word2007 kepada MODS

Common Pilihan Menukar kepada arena
Beberapa bendera tersedia untuk end2xml, endx2xml, bib2xml, ris2xml, med2xml dan
program copac2xml. Kebanyakan pilihan mempunyai versi pendek dan panjang.

-h --help memaparkan bantuan
-v --versi versi paparan
-a --add-refcount tambah "_#", dengan # adalah kiraan rujukan
id rujukan
-s --single-reperfile meletakkan satu rujukan setiap nama fail dengan
nombor rujukan
-i --input-encoding mentafsir fail input sebagai menggunakan
set aksara yang diminta (gunakan w/o
hujah untuk senarai semasa diperolehi daripada
set watak di www.kostis.net[4])
unicode kini menjadi pilihan set aksara
-u --unicode-characers mengekod aksara unicode terus masuk
fail dan bukannya sebagai entiti XML
-un --unicode-no-bom as -u, tetapi jangan sertakan pesanan bait
tanda
-x --xml-entiti mengekod aksara unicode sebagai XML
entiti (bertentangan dengan -u)
-nl --no-lateks tidak menukar aksara gaya lateks
kombinasi
-s --single-reperfile satu rujukan setiap fail output
-d --drop-key jangan letak kunci petikan dalam id mods
bidang

-c --corporation-file dengan hujah yang menentukan fail
mengandungi senarai nama perbadanan
untuk diletakkan
type="corporate"> bukannya
taip="peribadi" dan hapuskan nama
menjalar
-a --asis dengan hujah yang menentukan fail
mengandungi senarai nama yang akan dilayan
kata demi kata
-nt --nosplit-title jangan bahagikan tajuk kepada TITLE/SUBTITLE
pasangan
--output verbose verbose
--debug keluaran sangat verbose (kebanyakannya untuk
penyahpepijatan)

bib2xml
bib2xml menukar fail rujukan berformat bibtex kepada bibliografi perantaraan XML
fail. Tentukan fail untuk ditukar pada baris arahan. Fail yang mengandungi bibtex
rentetan penggantian hendaklah dinyatakan sebelum fail di mana penggantian berada
ditentukan (atau dalam fail yang sama sebelum digunakan). Jika tiada fail dinyatakan, maka bibtex
maklumat akan dibaca daripada input standard.

bib2xml bibtex_file.bib > output_file.xml

biblatex2xml
bib2xml menukarkan fail rujukan berformat biblatex (tidak boleh dikelirukan dengan bibtex) kepada
fail bibliografi perantaraan XML. .

bib2xml biblatex_file.bib > output_file.xml

copac2xml
copac2xmlmenukar fail rujukan berformat COPAC kepada bibliografi perantaraan XML MODS
fail.

end2xml
end2xml menukar fail rujukan berformat nota akhir teks kepada perantaraan XML
fail bibliografi. Program ini tidak akan berfungsi pada perpustakaan binari; fail itu perlu
dieksport dahulu. Format berteg nota akhir (eksport format "Rujuk") kelihatan seperti Contoh 1,
"Contoh rujuk fail format". Terdapat arahan yang sangat bagus untuk memastikan anda betul
betul mengeksport ini di http://www.sonnysoftware.com/endnoteimport.html[5]

Penggunaan untuk end2xml adalah sama seperti bib2xml.

end2xml endnote_file.end > output_file.xml

ebi2xml
ebi2xml menukar fail XML EBI kepada fail bibliografi perantaraan XML MODS.

endx2xml
endx2xml menukar fail rujukan EndNote-XML yang dieksport kepada perantaraan XML MODS
fail bibliografi. Program ini tidak akan berfungsi pada perpustakaan binari; fail itu perlu
dieksport dahulu.

isi2xml
isi2xml menukar fail rujukan berformat ISI-web-of-sains kepada XML-perantaraan
fail bibliografi.

Penggunaan untuk isi2xml adalah sama seperti bib2xml.

isi2xml input_file.isi > output_file.xml

ris2xml
ris2xml menukar fail rujukan berformat RIS kepada fail bibliografi perantaraan XML.
ris2xml penggunaan adalah sebagai end2xml dan bib2xml

ris2xml ris_file.ris >output_file.xml

wordbib2xml
ris2xml menukar fail rujukan berformat RIS kepada fail bibliografi perantaraan XML.
ris2xml penggunaan adalah sebagai end2xml dan bib2xml

MENUKAR DARIPADA arena


Gambaran Keseluruhan
Perintah Deskripsi
xml2ads menukar MODS ke dalam format SAO/NASA ADS
xml2bib menukar MODS kepada bibtex
xml2end menukar MODS ke dalam format untuk EndNote
xml2isi menukar MODS kepada format ISI
xml2ris menukar MODS ke dalam format RIS
xml2wordbib menukar MODS ke dalam format bibliografi Word 2007

Common Pilihan Menukar dari arena
Perhatikan bahawa --pengekodan-output merujuk kepada fail input

-h --help memaparkan bantuan
-v --versi versi paparan
-o --output-encoding mentafsir fail input sebagai menggunakan
set aksara yang diminta (gunakan w/o
hujah untuk senarai semasa diperolehi daripada
set watak di www.kostis.net[4])
unicode kini menjadi pilihan set aksara
-s --single-reperfile meletakkan satu rujukan setiap nama fail dengan
nombor rujukan
-nb --no-bom jangan tulis Byte Order Mark jika menulis
UTF8

xml2bib
xml2bib menukar bibliografi MODS XML kepada fail rujukan berformat bibtex.
xml2bib penggunaan adalah seperti untuk alat lain

xml2bib xml_file.xml > output_file.bib

Memandangkan format rujukan BibTeX agak fleksibel dan nampaknya mempunyai bilangan yang paling banyak
keutamaan peribadi, ia juga telah mengumpulkan beberapa pilihan khusus yang tidak
tersedia untuk format lain.

Bermula dengan 3.24, keluaran xml2bib menggunakan teg huruf kecil dan jenis rujukan huruf campuran untuk
interaksi yang lebih baik dengan perisian lain. Tingkah laku yang lebih tua dengan semua huruf besar
tag/jenis rujukan masih boleh dijana menggunakan suis baris arahan -U/--huruf besar.

xml2bib-khusus Pilihan:

-fc --finalcomma tambah koma akhir dalam output bibtex
bagi mereka yang mahukannya
-sd --singledash menggunakan satu sempang bukannya dua (lebih panjang
sempang dalam lateks) antara nombor dalam halaman
output
-b --kurung menggunakan kurungan bukannya tanda petikan
sekitar data lapangan
-w --ruang putih menambah ruang putih yang mencantikkan pada output
-U --huruf besar menggunakan semua huruf besar untuk teg (medan
nama) dan jenis rujukan (pra-3.24
tingkah laku)
-sk --strictkey hanya menggunakan aksara alfanumerik untuk
kunci petikan bibtex

xml2ads
xml2ads menukar bibliografi MODS XML kepada Balai Cerap Astrofizik Smithsonian
(SAO)/National Aeronautics and Space Administration (NASA) Astrophyics Data System atau ADS
rujukan format[6] (yang hampir sama dengan gaya Nota Akhir yang ditag). xml2ads penggunaan adalah
seperti alat lain

xml2ads xml_file.xml > output_file.ads

xml2ris
xml2ris menukar bibliografi MODS XML kepada fail bibliografi berformat RIS. xml2ris
penggunaan adalah seperti untuk alat lain

xml2ris xml_file.xml > output_file.ris

xml2end
xml2end menukar bibliografi MODS XML kepada bibliografi Nota Akhir (format rujuk) berteg
fail. xml2end penggunaan adalah seperti untuk alat lain

xml2end xml_file.xml > output_file.end

xml2wordbib
xml2wordbib menukar bibliografi XML MODS kepada bibliografi XML berformat Word 2007
fail. xml2wordbib penggunaan adalah seperti untuk alat lain

xml2wordbib xml_file.xml > output_file.word.xml

xml2wordbib telah dipanggil xml2word dalam versi bibutil sebelum 3.40. Ia telah dinamakan semula kepada
elakkan kekeliruan dengan alat lain. Semoga ini tidak akan memecahkan terlalu banyak skrip
sedang digunakan.

CONTOH


Contoh 1. Contoh merujuk format fail

% 0 Artikel Jurnal
%A CD Putnam
%A CS Pikaard
%D 1992
%T Pengikatan kooperatif Xenopus RNA polymerase I
faktor transkripsi xUBF kepada penambah gen ribosom berulang
%J Biol Sel Mol
%V 12
%P 4970-4980
%F Putnam1992

xml2bib Output Variasi
Contoh 2. lalai

@Artikel{Putnam1992,
author="CD Putnam
dan CS Pikaard",
tahun="1992",
bulan="Nov",
title="Pengikatan koperasi bagi
Transkripsi Xenopus RNA polymerase I
faktor xUBF kepada ribosom berulang
penambah gen",
journal="Mol Cell Biol",
jilid="12",
pages="4970--4980",
nombor="11"}

Contoh 3. Final Komma

@Artikel{Putnam1992,
author="CD Putnam
dan CS Pikaard",
tahun="1992",
bulan="Nov",
title="Pengikatan koperasi bagi
Transkripsi Xenopus RNA polymerase I
faktor xUBF kepada ribosom berulang
penambah gen",
journal="Mol Cell Biol",
jilid="12",
pages="4970--4980",
nombor="11",}

Contoh 4. tunggal Dash

@Artikel{Putnam1992,
author="CD Putnam
dan CS Pikaard",
tahun="1992",
bulan="Nov",
title="Pengikatan koperasi bagi
Transkripsi Xenopus RNA polymerase I
faktor xUBF kepada ribosom berulang
penambah gen",
journal="Mol Cell Biol",
jilid="12",
pages="4970-4980",
nombor="11"}

Contoh 5. Whitespace

@Artikel{Putnam1992,
pengarang = "CD Putnam
dan CS Pikaard",
tahun = "1992",
bulan = "Jan",
title = "Pengikatan koperasi daripada
transkripsi Xenopus RNA polymerase I
faktor xUBF kepada gen ribosom berulang
penambah",
jurnal = "Biol Sel Mol",
isipadu = "12",
muka surat = "4970--4980"
}

Contoh 6. Kurungan

@Artikel{Putnam1992,
pengarang={Putnam, CD
dan Pikaard, CS},
title={Pengikatan koperasi Xenopus
Faktor transkripsi RNA polimerase I xUBF
kepada penambah gen ribosom berulang},
journal={Mol Cell Biol},
tahun={1992},
bulan={Nov},
volum={12},
nombor={11},
halaman={4970--4980}
}

Contoh 7. Huruf Besar

@ARTICLE{Putnam1992,
AUTHOR="Putnam, CD
dan Pikaard, CS",
TITLE="Pengikatan koperasi Xenopus
Faktor transkripsi RNA polimerase I xUBF
kepada penambah gen ribosom berulang",
JURNAL="Mol Cell Biol",
YEAR="1992",
MONTH="Nov",
JILID="12",
NUMBER="11",
PAGES="4970--4980"
}

Gunakan xml2bib dalam talian menggunakan perkhidmatan onworks.net


Ad


Ad