angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

ec2assocaddr — online w chmurze

Uruchom ec2assocaddr u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie ec2assocaddr, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


ec2-associate-address - Powiąż adres publiczny z instancją

STRESZCZENIE


ec2assocaddr ([adres-powiązany-ec2-])
ec2assocaddr [OPCJE OGÓLNE] { IP | -a ALLOCATION_ID } { -i INSTANCE | -n
INTERFEJS SIECIOWY }

GENERAŁ UWAGI


Do każdej opcji/parametru polecenia można przekazać wartość „-”, aby wskazać
że wartości dla tej opcji powinny być odczytywane ze standardowego wejścia.

OPIS


Powiąż adres publiczny z instancją lub interfejsem sieciowym.
Parametr IP to adres do powiązania w przypadku instancji innych niż VPC.
Instancje VPC muszą określać identyfikator alokacji lub prywatny adres IP
zamiast.

GENERAŁ OPCJE


-O, --aws-klucz-dostępu KEY
Identyfikator klucza dostępu AWS. Domyślnie jest to wartość klucza AWS_ACCESS_KEY
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-W, --aws-tajny-klucz KEY
Tajny klucz dostępu AWS. Domyślnie jest to wartość klucza AWS_SECRET_KEY
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-T, --token-zabezpieczenia ZNAK
Token delegacji AWS. Domyślnie jest to wartość AWS_DELEGATION_TOKEN
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-K, --prywatny klucz KEY
[WYCOFANE] Określ KLUCZ jako klucz prywatny do użycia. Domyślnie do wartości
Zmienna środowiskowa EC2_PRIVATE_KEY (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

-C, --certyfikat CERT
[WYCOFANE] Określ CERT jako certyfikat X509 do użycia. Domyślnie do wartości
zmiennej środowiskowej EC2_CERT (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

-U, --url URL
Określ adres URL jako adres URL usługi sieciowej do użycia. Domyślnie do wartości
„https://ec2.amazonaws.com” (us-east-1) lub do tego z
Zmienna środowiskowa EC2_URL (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

--region REGION
Określ REGION jako region usługi sieci Web do użycia.
Ta opcja zastąpi adres URL określony przez opcję „-U URL”
oraz zmienna środowiskowa EC2_URL.
Ta opcja jest domyślnie ustawiona na region określony przez zmienną środowiskową EC2_URL
lub us-east-1, jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona.

-D, --auth-suchy-run
Sprawdź, czy możesz wykonać żądaną akcję, zamiast faktycznie ją wykonywać.

-v, --gadatliwy
Gadatliwe wyjście.

-?, --help
Wyświetl tę pomoc.

-H, --nagłówki
Wyświetl nagłówki kolumn.

--odpluskwić
Wyświetl dodatkowe informacje dotyczące debugowania.

--pokaż-puste-pola
Wskaż puste pola.

--ukryj-tagi
Nie wyświetlaj tagów dla oznaczonych zasobów.

--czas połączenia minął TIMEOUT
Określ limit czasu połączenia TIMEOUT (w sekundach).

--Limit czasu żądania TIMEOUT
Określ limit czasu żądania (w sekundach).

KONKRETNY OPCJE


-a, --identyfikator-alokacji
ALLOCATION_ID do użycia w operacji.
Używany w przypadku elastycznych adresów IP VPC.

-i, --instancja
Instancja, z którą należy powiązać EIP.

-n, --Interfejs sieciowy
Interfejs sieciowy, z którym można powiązać EIP.

-p, --prywatny-adres-ip
Prywatny adres IP, z którym należy powiązać EIP.

--zezwól-ponowne skojarzenie
Umożliwia elastyczny adres IP, który jest już powiązany z
wystąpienie lub interfejs sieciowy do ponownego skojarzenia z
określonej instancji lub interfejsu sieciowego. W przeciwnym razie operacja
zawiedzie.

Korzystaj z ec2assocaddr online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad