angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

ec2auth — online w chmurze

Uruchom ec2auth u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie ec2auth, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


ec2-authorize - Nadaj uprawnienia określonej grupie

STRESZCZENIE


ec2auth ([ec2-autoryzacja])
ec2auth [OPCJE OGÓLNE] GRUPA [OPCJE SZCZEGÓŁOWE]

GENERAŁ UWAGI


Do każdej opcji/parametru polecenia można przekazać wartość „-”, aby wskazać
że wartości dla tej opcji powinny być odczytywane ze standardowego wejścia.

OPIS


Przyznaj wybrane uprawnienia określonej grupie.
Parametr GROUP to nazwa lub identyfikator grupy, której ma zostać udzielone to uprawnienie.
Pamiętaj, że grupy zabezpieczeń VPC dla innych niż domyślne VPC muszą być określone przez identyfikator.

GENERAŁ OPCJE


-O, --aws-klucz-dostępu KEY
Identyfikator klucza dostępu AWS. Domyślnie jest to wartość klucza AWS_ACCESS_KEY
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-W, --aws-tajny-klucz KEY
Tajny klucz dostępu AWS. Domyślnie jest to wartość klucza AWS_SECRET_KEY
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-T, --token-zabezpieczenia ZNAK
Token delegacji AWS. Domyślnie jest to wartość AWS_DELEGATION_TOKEN
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-K, --prywatny klucz KEY
[WYCOFANE] Określ KLUCZ jako klucz prywatny do użycia. Domyślnie do wartości
Zmienna środowiskowa EC2_PRIVATE_KEY (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

-C, --certyfikat CERT
[WYCOFANE] Określ CERT jako certyfikat X509 do użycia. Domyślnie do wartości
zmiennej środowiskowej EC2_CERT (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

-U, --url URL
Określ adres URL jako adres URL usługi sieciowej do użycia. Domyślnie do wartości
„https://ec2.amazonaws.com” (us-east-1) lub do tego z
Zmienna środowiskowa EC2_URL (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

--region REGION
Określ REGION jako region usługi sieci Web do użycia.
Ta opcja zastąpi adres URL określony przez opcję „-U URL”
oraz zmienna środowiskowa EC2_URL.
Ta opcja jest domyślnie ustawiona na region określony przez zmienną środowiskową EC2_URL
lub us-east-1, jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona.

-D, --auth-suchy-run
Sprawdź, czy możesz wykonać żądaną akcję, zamiast faktycznie ją wykonywać.

-v, --gadatliwy
Gadatliwe wyjście.

-?, --help
Wyświetl tę pomoc.

-H, --nagłówki
Wyświetl nagłówki kolumn.

--odpluskwić
Wyświetl dodatkowe informacje dotyczące debugowania.

--pokaż-puste-pola
Wskaż puste pola.

--ukryj-tagi
Nie wyświetlaj tagów dla oznaczonych zasobów.

--czas połączenia minął TIMEOUT
Określ limit czasu połączenia TIMEOUT (w sekundach).

--Limit czasu żądania TIMEOUT
Określ limit czasu żądania (w sekundach).

KONKRETNY OPCJE


--wyjście
Określa regułę wyjścia. W przeciwnym razie zakłada się ingres.

-P, --protokół PROTOKÓŁ
Może być nazwą protokołu lub numerem protokołu. Pamiętaj, że bez VPC
grupy bezpieczeństwa zezwalają tylko na reguły tcp, udp i icmp. Dla grup innych niż VPC
protokół może pozostać pusty, w takim przypadku będzie domyślny
do tcp, jeśli określono podsieć źródłową, do tcp i udp, jeśli grupa źródłowa
i zakres portów są określone, a do tcp, udp i icmp, jeśli tylko a
określono grupę źródłową.
W przypadku grup VPC protokół „all” musi być wyraźnie określony.

-p, --port-zakres PORT-RANGE
Zakres portów do otwarcia. Jeśli określono protokół tcp lub udp (lub
domyślnie implikowane), to zakres portów, do których ma zostać udzielony dostęp, może
opcjonalnie może być określony jako pojedyncza liczba całkowita lub jako zakres (min.-maks.).
Określanie wartości domyślnej -1 dla wszystkich portów.

-t, --kod-typu-icmp TYP: KOD
typ i kod ICMP. Jeśli określono protokół icmp, to typ icmp
i kod można opcjonalnie określić jako typ:kod, gdzie zarówno typ, jak i
kod są liczbami całkowitymi i są zgodne z RFC792. Typ lub kod (lub oba) mogą
być określony jako -1, który jest symbolem wieloznacznym obejmującym wszystkie typy lub kody.

-o, --źródło-lub-grupa-docelowa ŹRÓDŁO-LUB-GRUPA-DEST [--źródło-lub-grupa-docelowa...]
Źródłowa lub docelowa grupa bezpieczeństwa do autoryzacji, określona jako
nazwa grupy bezpieczeństwa EC2, np. domyślna. Można to określić więcej
niż raz, aby zezwolić na ruch sieciowy z wielu grup zabezpieczeń.

-u, --źródło-lub-grupa-docelowa-użytkownik ŹRÓDŁO-LUB-DEST-GRUPA-UŻYTKOWNIK
[--źródło-lub-grupa-docelowa-użytkownik...]
Właściciel grupy zabezpieczeń określonej przy użyciu opcji -o. Jeśli określono tylko
raz ten sam użytkownik będzie używany dla wszystkich określonych grup. Jeśli jednak
określony raz na -o, każdy użytkownik jest mapowany do grupy w kolejności.
Wszystko inne jest nieważne.
Ta opcja jest nieprawidłowa w przypadku grup zabezpieczeń VPC. Grupy źródłowe VPC
musi być własnością autoryzującego użytkownika.

-s, --cidr CIDR
Źródło sieciowe, z którego ma być autoryzowany ruch w
przypadku żądania przychodzącego, lub do którego ruch ma być autoryzowany
w przypadku prośby o wyjście. Określony jako zakres podsieci CIDR,
np. 205.192.8.45/24. Można to podać więcej niż raz, aby zezwolić
ruch z wielu podsieci.
Jeśli nie określono podsieci ani grupy, będzie to ustawienie domyślne
do wieloznacznego CIDR 0.0.0.0/0.

--podsieć-źródłowa
Polub --cidr, ale tylko dla żądań przychodzących. Dla kompatybilności wstecznej.

--docelowa-podsieć
Polub --cidr, ale tylko dla żądań wychodzących. Dla kompatybilności wstecznej.

Korzystaj z ec2auth online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad