angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

ec2dsph — online w chmurze

Uruchom ec2dsph u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie ec2dsph, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


ec2-describe-spot-price-history — Wyświetl wszystkie zmiany cen instancji spot

STRESZCZENIE


ec2dsph ([ec2-opisz-historię-cen-spot])
ec2dsph [OPCJE OGÓLNE] [-t TYP-WYSTĄPIENIA [...]] [-d OPIS-PRODUKTU [...]] [-s
CZAS STARTU] [-e CZAS ZAKOŃCZENIA] [-a STREFA DOSTĘPNOŚCI]

GENERAŁ UWAGI


Do każdej opcji/parametru polecenia można przekazać wartość „-”, aby wskazać
że wartości dla tej opcji powinny być odczytywane ze standardowego wejścia.

OPIS


Wymień wszystkie zmiany cen instancji Spot.
Tę listę można filtrować według różnych kryteriów.

GENERAŁ OPCJE


-O, --aws-klucz-dostępu KEY
Identyfikator klucza dostępu AWS. Domyślnie jest to wartość klucza AWS_ACCESS_KEY
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-W, --aws-tajny-klucz KEY
Tajny klucz dostępu AWS. Domyślnie jest to wartość klucza AWS_SECRET_KEY
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-T, --token-zabezpieczenia ZNAK
Token delegacji AWS. Domyślnie jest to wartość AWS_DELEGATION_TOKEN
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-K, --prywatny klucz KEY
[WYCOFANE] Określ KLUCZ jako klucz prywatny do użycia. Domyślnie do wartości
Zmienna środowiskowa EC2_PRIVATE_KEY (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

-C, --certyfikat CERT
[WYCOFANE] Określ CERT jako certyfikat X509 do użycia. Domyślnie do wartości
zmiennej środowiskowej EC2_CERT (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

-U, --url URL
Określ adres URL jako adres URL usługi sieciowej do użycia. Domyślnie do wartości
„https://ec2.amazonaws.com” (us-east-1) lub do tego z
Zmienna środowiskowa EC2_URL (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

--region REGION
Określ REGION jako region usługi sieci Web do użycia.
Ta opcja zastąpi adres URL określony przez opcję „-U URL”
oraz zmienna środowiskowa EC2_URL.
Ta opcja jest domyślnie ustawiona na region określony przez zmienną środowiskową EC2_URL
lub us-east-1, jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona.

-D, --auth-suchy-run
Sprawdź, czy możesz wykonać żądaną akcję, zamiast faktycznie ją wykonywać.

-v, --gadatliwy
Gadatliwe wyjście.

-?, --help
Wyświetl tę pomoc.

-H, --nagłówki
Wyświetl nagłówki kolumn.

--odpluskwić
Wyświetl dodatkowe informacje dotyczące debugowania.

--pokaż-puste-pola
Wskaż puste pola.

--ukryj-tagi
Nie wyświetlaj tagów dla oznaczonych zasobów.

--czas połączenia minął TIMEOUT
Określ limit czasu połączenia TIMEOUT (w sekundach).

--Limit czasu żądania TIMEOUT
Określ limit czasu żądania (w sekundach).

KONKRETNY OPCJE


-t, --typ-instancji TYP INSTANCJI
Typ instancji, dla którego mają zostać zwrócone ceny.

-d, --Opis produktu OPIS PRODUKTU
Opis produktu, którego ceny należy zwrócić.

-s, --czas rozpoczęcia CZAS ROZPOCZĘCIA
Data i godzina, po której zmiana ceny powinna zostać zwrócona.
Podany czas musi być w lokalnej strefie czasowej.
Format daty i godziny musi mieć formę
'rrrr-MM-ddTHH:mm:ss'. Na przykład godzina 10:30 w dniu 2009 sierpnia XNUMX r. będzie
'2009-08-30T22:00:00'

-e, --Koniec czasu KONIEC CZASU
Zmiany cen do tego momentu powinny zostać zwrócone.
Podany czas musi być w lokalnej strefie czasowej.
Format daty i godziny musi mieć formę
'rrrr-MM-ddTHH:mm:ss'. Na przykład godzina 10:30 w dniu 2009 sierpnia XNUMX r. będzie
'2009-08-30T22:00:00'

-a, --strefa dostępności STREFA
Strefa dostępności, za którą należy zwrócić ceny.

-F, --filtr FILTER
Dodaj kryterium filtrowania dla zestawu wyników.

Korzystaj z ec2dsph online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad