angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

icecc-scheduler — online w chmurze

Uruchom harmonogram icecc u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie icecc-scheduler, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


icecc-scheduler - Harmonogram lodów

STRESZCZENIE


Icecc-scheduler [ -n | --netname | Nazwa] [ -p | --Port | Port] [ -h | --help ] [ -l |
--plik dziennika | plik] [ -d | --demonize ] [ -r | --zezwól-uruchom-jako-użytkownik ] [
-v[v[v]] ]

OPIS


Harmonogram Icecream jest centralną instancją sieci kompilacji Icecream. Ono
dystrybuuje zadania kompilacji i dostarcza dane dla monitorów.

OPCJE


-n, --netname nazwa sieciowa
Nazwa sieci Icecream kontrolowanej przez harmonogram.

-p, --Port Port
Port IP używany przez program planujący.

-h, --help
Wydrukuj wiadomość pomocy.

-l, --plik dziennika logfile
Nazwa pliku, do którego zapisywane są dane wyjściowe dziennika.

-d, --demonize
Odłącz demona od powłoki.

-v, -vv, -vvv
Kontroluj szczegółowość demona. Im więcej v, tym bardziej gadatliwy.

-r, --zezwól-uruchom-jako-użytkownik
Wymuś uruchomienie harmonogramu z uprawnieniami użytkownika. Zwykle będziesz musiał uruchomić
planista z prawami roota.

Korzystaj z programu icecc-scheduler online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad