angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

igawk — Online w chmurze

Uruchom igawk u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie igawk, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


igawk - gawk z plikami dołączanymi

STRESZCZENIE


igać [ wszystko gapić się opcje ] -f plik programu [ -- ] plik ...
igać [ wszystko gapić się opcje ] [ -- ] program-tekst plik ...

OPIS


się gapić jest prostym skryptem powłoki, który dodaje możliwość ``załączania plików'' do gapić się(1).

Programy AWK dla igać są takie same jak dla gapić się, z wyjątkiem tego, że dodatkowo możesz mieć
linie jak

@włączać getopt.awk

w twoim programie, aby dołączyć plik getopt.awk z bieżącego katalogu lub jednego z
inne katalogi w ścieżce wyszukiwania.

OPCJE


Widzieć gapić się(1) dla pełnego opisu języka AWK i opcji, które: gapić się obsługuje.

PRZYKŁADY


jak << EOF > test.awk
@włączać getopt.awk

ZACZYNAĆ {
Podczas (getopt(ARGC, ARGV, "am:q") != -1)
...
}
EOF

igać -f test.awk

Korzystaj z igawk online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad