angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

imcleanp - Online w chmurze

Uruchom imcleanp u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie imcleanp, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


imclean - czyszczenie poczty/wiadomości

STRESZCZENIE


jestem czysty [OPCJE] [FOLDER] [MSGS...]

OPIS


W ramach projektu jestem czysty polecenie usuń wszystkie wiadomości e-mail/wiadomości z folderu +kosz.

Jeśli nie chcesz usuwać wszystkich wiadomości, określ numery wiadomości.

To polecenie jest dostarczane przez IM (wiadomość internetowa).

OPCJE


-tak, --src=FOLDER
Ustaw folder do wyczyszczenia. „--src=+xxx” jest równoważne „+xxx”. Domyślna wartość
to „+śmieci”.

-S, --sshserver=SERWER
Serwer przekazujący port SSH.

-n, --noharm={wł., wył.}
Nie usuwaj plików, pokaż co zostanie wykonane.

-Q, --quiet={wł., wył.}
Nie pokazuj żadnych wiadomości.

-v, --verbose={wł., wył.}
Drukuj pełne wiadomości podczas pracy.

--debug=DEBUGOWANIE_OPCJI
Wyświetlaj komunikaty debugowania podczas pracy.

-h, --help
Wyświetl komunikat pomocy i wyjdź.

--wersja
Wypisz informacje o wersji i zakończ.

PRAWA AUTORSKIE


IM (komunikat internetowy) jest chroniony prawami autorskimi zespołu programistów IM. Możesz go redystrybuować
i/lub modyfikować go w ramach zmodyfikowanej licencji BSD. Zobacz plik praw autorskich, aby uzyskać więcej informacji.

Korzystaj z imcleanp online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad