angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

imjoinp - Online w chmurze

Uruchom imjoinp u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie imjoinp, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


imjoin - dołącz do wiadomości/wiadomości częściowych

STRESZCZENIE


dołączyć [OPCJE] WIADOMOŚCI

OPIS


W ramach projektu dołączyć polecenie łączy wiadomość/częściowe wiadomości.

To polecenie jest dostarczane przez IM (wiadomość internetowa).

OPCJE


-tak, --src=FOLDER
Folder źródłowy.

-D, --dst=FOLDER
Folder docelowy. Wartość domyślna to „+Skrzynka odbiorcza”.

-v, --verbose={wł., wył.}
Drukuj pełne wiadomości podczas pracy.

--debug=DEBUGOWANIE_OPCJI
Wyświetlaj komunikaty debugowania podczas pracy.

-h, --help
Wyświetl komunikat pomocy i wyjdź.

--wersja
Wypisz informacje o wersji i zakończ.

PRAWA AUTORSKIE


IM (komunikat internetowy) jest chroniony prawami autorskimi zespołu programistów IM. Możesz go redystrybuować
i/lub modyfikować go w ramach zmodyfikowanej licencji BSD. Zobacz plik praw autorskich, aby uzyskać więcej informacji.

Korzystaj z imjoinp online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad