angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

imsortp - Online w chmurze

Uruchom imsortp u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie imsortp, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


importuj - sortuj wiadomości e-mail/wiadomości

STRESZCZENIE


sortować [OPCJE] FOLDER [MSGS...]

OPIS


Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane sortować polecenie sortuje wiadomości e-mail/wiadomości w folderze.

To polecenie jest dostarczane przez IM (wiadomość internetowa).

OPCJE


-tak, --src=FOLDER
Ustaw folder źródłowy. Wartość domyślna to „+Skrzynka odbiorcza”. „--src=+xxx” jest równoważne „+xxx”.

-F, --field=ŁAŃCUCH
Sortuj według określonego pola. Wartość domyślna to „data”.

-m, --mode=ŁAŃCUCH
Ustaw tryb sortowania na datę, liczbę, tekst lub ml. Wartość domyślna to „data”.

-n, --noharm={wł., wył.}
Wyświetlaj polecenia, ale nie wykonuj ich.

-v, --verbose={wł., wył.}
Drukuj pełne wiadomości podczas pracy.

--debug=DEBUGOWANIE_OPCJI
Wyświetlaj komunikaty debugowania podczas pracy.

-h, --help
Wyświetl komunikat pomocy i wyjdź.

--wersja
Wypisz informacje o wersji i zakończ.

PRAWA AUTORSKIE


IM (komunikat internetowy) jest chroniony prawami autorskimi zespołu programistów IM. Możesz go redystrybuować
i/lub modyfikować go w ramach zmodyfikowanej licencji BSD. Zobacz plik praw autorskich, aby uzyskać więcej informacji.

Korzystaj z imsortp online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad