angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

kctape - Online w chmurze

Uruchom kctape u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie kctape, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


kctape - obsługuje pliki taśmowe dla KCemu

STRESZCZENIE


kctape -t plik taśmy [Komenda [argumenty_polecenia]]
kctape --help

OPIS


Ta strona podręcznika opisuje pokrótce kctape Komenda. Ta strona podręcznika została napisana dla
dystrybucja Debian GNU/Linux, ponieważ oryginalny program nie ma podręcznika
strona.

OPCJE


-h, --help
Pokaż krótki tekst pomocy.

-v, --gadatliwy
Bądź gadatliwy o tym, co się dzieje.

-T, --taśma plik taśmy
archiwum taśmowe do przetworzenia.

-l, --lista
Wypisz zawartość pliku taśmy.

-C, --Stwórz
Utwórz określony plik taśmowy.

-za, --Dodaj filet [plik ...]
Dodaj nowy plik do pliku taśmy (w trybie KC85/3).

-1, --dodaj1 filet [plik ...]
Dodaj nowy plik do pliku taśmy (w trybie KC85/1).

-r, --usunąć filename
Usuń plik z pliku taśmy.

-x, --wyciąg filename
Wypakuj plik na standardowe wyjście lub do pliku określonego przez -o.

-D, --wysypisko filename
Plik zrzutu szesnastkowego z pliku taśmy.

-o, --wyjście filename
Plik wyjściowy dla polecenia wyodrębniania.

-b, --print-bam
Pokaż wewnętrzną mapę alokacji bloków.

-B, --drukuj-listę-bloków
Pokaż wewnętrzną listę bloków.

Korzystaj z kctape online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad