angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

likwid-mpirun - Online w chmurze

Uruchom likwidację-mpirun w serwisie darmowego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest komenda likwid-mpirun, którą można uruchomić u dostawcy darmowego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows czy emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


likwid-mpirun - Narzędzie do uruchamiania i monitorowania aplikacji MPI z LIKWID

STRESZCZENIE


likwidacja-memsweeper [-hd] [-plik hosta filename] [-nperdomena number_of_processes_in_domain]
[-Pin wyrażenie] [-omp wyrażenie] [-mpi wyrażenie] [--]

OPIS


likwidacja-mpiru to aplikacja wiersza poleceń, która zawiera specyficzne dla dostawcy narzędzie mpirun i
dodaje połączenia do likwidacja-perfctr(1) do ciągu wykonania. Aplikacja podana przez użytkownika to
przebiegł, zmierzono, a wyniki zwrócono do węzła początkowego.

OPCJE


-h wypisuje komunikat pomocy na standardowe wyjście, a następnie kończy działanie.

-d wypisuje komunikaty debugowania na standardowe wyjście.

-plik hosta filename
określa węzły do ​​zaplanowania procesów MPI na

-nperdomena number_of_processes_in_domain
określa procesy na domenę powinowactwa (patrz likwidacja-pin po informacje o powinowactwie
domeny)

-Pin wyrażenie
określa przypinanie do wykonania hybrydowego (patrz likwidacja-pin po informacje o powinowactwie
domeny)

-omp wyrażenie
umożliwia konfigurację hybrydową. Może być używany tylko w połączeniu z -Szpilka. Jedyne możliwe
wartość to: intel

-mpi wyrażenie
określa implementację MPI, która powinna być używana przez opakowanie. Możliwy
wartości to intelmpi, openmpi i mvapich2

-- przestaje analizować argumenty likwid-mpirun, w celu ustawienia opcji dla likwid-mpiruna
Implementacja MPI po --.

PRZYKŁAD


1. Do standardowego zastosowania:

likwidacja-mpiru -np 32 ./mojaAplikacja

Uruchomi 32 procesy MPI, każdy host jest wypełniony taką ilością procesów, jak napisano w ppn

2. Z przypinaniem:

likwidacja-mpiru -np 32 -nperdomena S: 2 ./mojaAplikacja

Uruchomi 32 procesy MPI z 2 procesami na gniazdo.

3. W przypadku biegów hybrydowych:

likwidacja-mpiru -np 32 -Pin M0:0-3_M1:0-3 ./mojaAplikacja

Uruchomi 32 procesy MPI z 2 procesami na węzeł. Wątki pierwszego procesu to
przypięte do rdzeni 0-3 w domenie NUMA 0 (M0). Wątki OpenMP drugiego procesu
są przypięte do pierwszych czterech rdzeni w domenie NUMA 1 (M1)

Skorzystaj z likwid-mpirun online za pomocą serwisu onworks.net


Ad


Ad