angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

lit2epub - Online w chmurze

Uruchom lit2epub u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie lit2epub, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


lit2epub - prosta konwersja LIT do EPUB

STRESZCZENIE


lit2epub oświetlony dokument [dokument-epub]

OPIS


lit2epub to narzędzie wiersza poleceń do konwersji dokumentu LIT na dokument EPUB. To używa
Clit i zamek błyskawiczny do konwersji.

lit2epub musi być uruchamiany z co najmniej jednym argumentem, dokument LIT ma zostać przekonwertowany.
Drugi argument, dokument-epub, to wynikowy dokument EPUB. Jeżeli nie jest
określony, wyjściowy plik EPUB jest nazwany po wejściowym dokumencie LIT, z .oświetlony rozbudowa
zmieniony w .epubi umieszczone w tym samym katalogu, co dokument LIT.

Korzystaj z lit2epub online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad