angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

mfssettrashtime — online w chmurze

Uruchom mfssettrashtime u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie mfssettrashtime, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


mfsgettrashtime, mfssettrashtime, mfsgettrashtime, mfsrsettrashtime — pobierz lub ustaw kosz
czas

STRESZCZENIE


mfsgettrashtime [-r] [-n|-h|-H] OBIEKT...

mfsgettrashtime [-n|-h|-H] OBIEKT...

mfssettrashtime [-r] [-n|-h|-H] SEKUNDY[+|-] OBIEKT...

mfsrsettrashtime [-n|-h|-H] SEKUNDY[+|-] OBIEKT...

OPIS


mfsgettrashtime i mfssettrashtime operować na obiektach czas na śmieci wartość, czyli liczba
sekund plik jest zachowywany w specjalnym kosza katalog, zanim zostanie ostatecznie usunięty
z systemu plików. Czas na śmieci musi być nieujemną liczbą całkowitą. mfsgettrashtime wydruki
aktualne czas na śmieci wartość danego obiektu(ów).

OPCJE


-r
Ta opcja włącza tryb rekurencyjny, który działa jak zwykle dla każdego podanego pliku, ale dla
każdy podany katalog dodatkowo wypisuje bieżący czas na śmieci wartość wszystkich zawartych
obiekty (pliki i katalogi).

N\[+|-]
Jeśli nowa wartość jest określona w N+ Formularz, czas na śmieci wartość jest zwiększona do N dla obiektów
z niższą czas na śmieci wartość i bez zmian dla reszty. Podobnie, jeśli nowa wartość to
określony jako N-, czas na śmieci wartość jest zmniejszona do N dla obiektów o wyższym czas na śmieci
wartość i bez zmian dla reszty. Te narzędzia mogą być używane w dowolnym pliku, katalogu lub
usunięty (kosza) plik.

-n, -h, -H
Te opcje są opisane w mfstools(1).

UWAGA


mfsgettrashtime i mfsrsettrashtime są przestarzałymi aliasami dla mfsgettrashtime -r i
mfssettrashtime -r odpowiednio.

PRAWA AUTORSKIE


Copyright 2008-2009 Gemius SA, 2013-2015 Skytechnology Sp. ogród zoologiczny

LizardFS to darmowe oprogramowanie: możesz je redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami
Powszechna Licencja Publiczna GNU opublikowana przez Free Software Foundation, wersja 3.

LizardFS jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI;
bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
Więcej szczegółów znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Powinieneś otrzymać kopię GNU General Public License wraz z LizardFS. Gdyby
nie widzieć http://www.gnu.org/licenses/.

Korzystaj z mfssettrashtime online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad