angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

mhddfs — online w chmurze

Uruchom mhddfs u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie mhddfs, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


mhddfs - Sterownik łączy kilka punktów montowania w jeden.

STRESZCZENIE


mhddfs /katalog1,/katalog2[,/ścieżka/do/katalogu3] /ścieżka/do/montowania [-o opcje]
mhddfs /dir1 dir2,dir3 /mount/point [-o opcje]
...
fusermount -u /ścieżka/do/montowania

fstab rekord przykład:
mhddfs#/ścieżka/do/katalogu1,/ścieżka/do/katalogu2 /mnt/punkt domyślnie bezpiecznika 0 0

mhddfs#/kat1,/kat2,/kat3 / mnt fuse logfile=/var/log/mhddfs.log 0 0

OPCJE


ze związkiem -o opcja1,opcja2... możesz określić dodatkowe opcje:

logfile=/ścieżka/do/pliku.log
określ plik, który będzie zawierał informacje debugowania.

loglevel=x
0 - komunikaty debugowania

1 - wiadomości informacyjne

2 - standardowe (domyślne) komunikaty

mlimit=rozmiar[m|k|g]
próg wielkości wolnego miejsca Jeśli na dysku jest mniej wolnego miejsca niż określony próg
wtedy inny dysk zostanie wybrany podczas tworzenia nowego pliku. Jeśli wszystkie dyski są wolne
mniej miejsca niż określony próg, wtedy dysk zawierający najwięcej wolnego miejsca będzie
wybrany.

Domyślna wartość to 4G, minimalna wartość to 100M.

Ta opcja akceptuje przyrostki:
[mM] - megabajty

[gG] - gigabajty

[kK] - kilobajty

Aby uzyskać informacje o dodatkowych opcjach, zobacz dane wyjściowe:
mhddfs -h

OPIS


System plików pozwala na połączenie kilku punktów montowania (lub katalogów) w jeden.
Symulowany jest więc jeden duży system plików, co umożliwia łączenie kilku twardych
dyski lub sieciowe systemy plików. Ten system jest jak zjednoczenia ale może wybrać dysk z
najwięcej wolnego miejsca i przejrzyście przenoś dane między dyskami, aby
aplikacji.

Podczas zapisywania plików są one zapisywane na pierwszym dysku twardym, dopóki dysk twardy nie będzie miał wolnego miejsca (patrz
mlimit), następnie są zapisywane na 2. dysku twardym, a następnie na 3. itd.

df pokaże łączne statystyki wszystkich systemów plików, tak jakby był jeden duży dysk twardy.

Jeśli wystąpi przepełnienie podczas zapisywania na hdd1, to już zapisana zawartość pliku zostanie
przenieść na dysk twardy zawierający wystarczającą ilość wolnego miejsca na plik. Przeniesienie jest
przetwarzane w locie, w pełni przejrzyste dla piszącej aplikacji. Więc to
zachowanie symuluje duży system plików.

OSTRZEŻENIA
Połączone systemy plików muszą zapewniać możliwość prawidłowego uzyskania ich parametrów
(np. wielkość wolnego miejsca). W przeciwnym razie może wystąpić błąd zapisu (ale spójność danych)
i tak będzie ok). Na przykład kiepskim pomysłem jest łączenie kilku sshfs systemy
razem.

Proszę zapoznać się z dokumentacją FUSE w celu uzyskania dalszych informacji.

PRAWA AUTORSKIE


Ukazuje się pod GPLv3

Copyright (C) 2008 Dmitrij E. Oboukhov <dimka@avanto.org>

luty 2008 mhddfs(1)

Korzystaj z mhddfs online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad