angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

mia-3deval-transformquantity - Online w chmurze

Uruchom mia-3deval-transformquantity u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie mia-3deval-transformquantity, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych internetowych stacji roboczych, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


mia-3deval-transformquantity - Oblicz pochodną transformacji

STRESZCZENIE


mia-3deval-transformQuantity -o -t [opcje]

OPIS


mia-3deval-transformQuantity Uzyskaj pochodną transformację uzyskaną za pomocą obrazu
rejestracja na dowolne stanowiska w 3D. Dane pozycji podawane są w formacie CSV:
id;czas;x;y;z;zarezerwowane Dane wyjściowe zostaną zapisane w pliku binarnym z ascii
nagłówek opisujący dane. Przykładowy nagłówek podano poniżej:

pole tensorowe MIA {
dim=3 #liczba wymiarów danych
komponenty=13 #liczba komponentów na element
component_description=vector3,scalar,matrix3x3 #interpretacja komponentów
elementy=20 #liczba elementów w pliku
interpretacja=odkształcenie #interpretacja elementów (odkształcenie|pochodna)
style=rzadki #styl przechowywania (rzadki|siatka)
repn=float32 #reprezentacja wartości
size=1000 1000 200 #rozmiar siatki transformacji
endian=low #endianess danych binarnych (low|big) }

Ten przykładowy nagłówek należy interpretować w następujący sposób: dane trójwymiarowe, każdy wpis
składa się z 13 wartości wartości etry składa się z wektora 3D, skalara i macierzy 3x3
(zapisane w formacie wiersz-główny). Rekordy danych reprezentują tensory odkształceń i tylko nieliczne
podany jest zestaw punktów. Wartości są podawane jako pojedynczy zmiennoprzecinkowy (32 bity). ten
oryginalne pole transformacji odpowiada obrazom wokseli 1000x1000x200 i binarnym
dane są przechowywane w formacie low endian.

OPCJE


Plik-IO
-i --w-pliku=(wejście); strunowy
zestaw punktu wejściowego, jeśli ten parametr ma rzadką ocenę
ilość zostanie wykonana, w przeciwnym razie ilość jest oceniana dla każdej siatki
punkt zakresu transformacji.

-o --out-file=(wyjście, wymagane); strunowy
wyjściowy plik szczepów, opis formatu patrz powyżej.

-t --transformation=(wejście, wymagane); ja
przekształcenie, którego ilość będzie oceniana. Obsługiwany plik
typy patrz WTYCZKI:3dtransform/io

parametry
-q --ilość=odkształcenie
Określ ilość do oceny w danych punktach
pochodna ‐ Oblicz pochodną transformacji w podanych punktach
odkształcenie ‐ Oceń tensor odkształcenia w podanych punktach

Pomoc & Informacia
-V --verbose=ostrzeżenie
gadatliwość wyjścia, komunikaty drukowane na danym poziomie i wyższych priorytetach.
Obsługiwane priorytety zaczynające się od najniższego poziomu to:
Informacje ‐ Komunikaty niskiego poziomu
wyśledzić ‐ Śledzenie wywołań funkcji
nie ‐ Zgłoś niepowodzenia testu
ostrzeżenie ‐ Ostrzeżenia
błąd ‐ Zgłoś błędy
debug ‐ Wyjście debugowania
wiadomość ‐ Normalne wiadomości
fatalny ‐ Zgłoś tylko błędy krytyczne

--prawa autorskie
drukuj informacje o prawach autorskich

-h --pomoc
wydrukuj tę pomoc

-? --stosowanie
wydrukuj krótką pomoc

--wersja
wydrukuj numer wersji i wyjdź

Przetwarzanie
--wątki=-1
Maksymalna liczba wątków do wykorzystania do przetwarzania, ta liczba powinna być mniejsza
lub równa liczbie rdzeni procesora logicznego w maszynie. (-1:
automatyczne oszacowanie). Maksymalna liczba wątków do wykorzystania do przetwarzania, to
liczba powinna być mniejsza lub równa liczbie rdzeni procesora logicznego w
maszyna. (-1: estymacja automatyczna).

WTYCZKI: 3dtransformacja/io


BBS Binarne (nieprzenośne) serializowane we/wy transformacji 3D

Rozpoznawane rozszerzenia plików: .bbs

pula danych Wirtualne IO do i z wewnętrznej puli danych

Rozpoznawane rozszerzenia plików: .@

wzroku Przechowywanie transformacji 3D w systemie Vista

Rozpoznawane rozszerzenia plików: .v, .v3dt

xml Serializowane we/wy XML transformacji 3D

Rozpoznawane rozszerzenia plików: .x3dt

PRZYKŁAD


Pochodna transformacji change.v3df dla każdego punktu podanego w input.csv are
oceniane i zapisywane do output.s.

mia-3deval-transformquantity -i input.csv -o output.s --transformation change.v3df

Autorski)


Gert Wollny

PRAWA AUTORSKIE


To oprogramowanie jest objęte prawami autorskimi (c) 1999‐2015 Lipsk, Niemcy i Madryt, Hiszpania. Nadchodzi
bez ABSOLUTNIE ŻADNEJ GWARANCJI i możesz ją redystrybuować zgodnie z warunkami GNU
OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA W wersji 3 (lub nowszej). Aby uzyskać więcej informacji, uruchom program za pomocą
opcja '--prawa autorskie'.

Korzystaj z mia-3deval-transformquantity online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad