EnglishFrenchSpanish

เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ | Ubuntu > | Fedora > |


ไอคอน Fav ของ OnWorks

iconx - ออนไลน์ในคลาวด์

เรียกใช้ iconx ในผู้ให้บริการโฮสต์ฟรีของ OnWorks ผ่าน Ubuntu Online, Fedora Online, โปรแกรมจำลองออนไลน์ของ Windows หรือโปรแกรมจำลองออนไลน์ของ MAC OS

นี่คือคำสั่ง iconx ที่สามารถเรียกใช้ในผู้ให้บริการโฮสต์ฟรีของ OnWorks โดยใช้เวิร์กสเตชันออนไลน์ฟรีของเรา เช่น Ubuntu Online, Fedora Online, โปรแกรมจำลองออนไลน์ของ Windows หรือโปรแกรมจำลองออนไลน์ของ MAC OS

โครงการ:

ชื่อ


ไอคอน - ตีความหรือคอมไพล์โปรแกรมไอคอน

เรื่องย่อ


icont [ ตัวเลือก ... ] ไฟล์ ... [ -x arg ... ]
iconc [ ตัวเลือก ... ] ไฟล์ ... [ -x arg ... ]

DESCRIPTION


icont และ iconc แต่ละรายการจะแปลงโปรแกรมต้นทางของ Icon ให้อยู่ในรูปแบบที่ปฏิบัติการได้ ไอคอน
แปลได้อย่างรวดเร็วและให้การดำเนินการแปลความหมาย iconc ใช้เวลาในการคอมไพล์นานกว่าแต่
สร้างโปรแกรมที่ทำงานเร็วขึ้น icont และ iconc ส่วนใหญ่สามารถใช้ได้
สลับกัน

หน้าคู่มือนี้อธิบายทั้ง icont และ iconc ที่ซึ่งมีความแตกต่างใน
การใช้ระหว่าง icont และ iconc สิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้

เนื้อไม่มีมัน ชื่อ: ไฟล์ที่มีชื่อลงท้ายด้วย .icn จะถือว่าเป็นไฟล์ต้นฉบับของไอคอน .icn
คำต่อท้ายอาจถูกละเว้น; หากไม่มีอยู่ก็จะจัดให้ อักขระ - สามารถใช้ได้
เพื่อระบุไฟล์ต้นทางของ Icon ที่ให้ไว้ในอินพุตมาตรฐาน ไฟล์ต้นฉบับหลายไฟล์สามารถ
กำหนดในบรรทัดคำสั่งเดียวกัน ถ้าเป็นเช่นนั้น จะรวมกันเป็นโปรแกรมเดียว

ชื่อของไฟล์เรียกทำงานคือชื่อฐานของไฟล์อินพุตแรกที่สร้างขึ้นโดย
การลบส่วนต่อท้าย หากมี stdin ใช้สำหรับโปรแกรมต้นทางที่กำหนดในมาตรฐาน
อินพุต

การประมวลผล: ตามที่ระบุไว้ในบทสรุปข้างต้น icont และ iconc ยอมรับตัวเลือกตามด้วย
ชื่อไฟล์ ตามด้วย -x และอาร์กิวเมนต์ หากกำหนด -x โปรแกรมจะเป็น
ดำเนินการโดยอัตโนมัติและอาร์กิวเมนต์ใด ๆ ต่อไปนี้จะถูกส่งต่อ

icont: การประมวลผลที่ดำเนินการโดย icont ประกอบด้วยสองขั้นตอน: การแปล และ การเชื่อมโยง.
ระหว่างการแปล ไฟล์ต้นฉบับของ Icon แต่ละไฟล์จะถูกแปลเป็นภาษากลาง
ที่เรียกว่า ucode. มีการสร้างไฟล์ ucode สองไฟล์สำหรับแต่ละไฟล์ต้นฉบับ โดยมีชื่อฐานจาก
ไฟล์ต้นฉบับและคำต่อท้าย .u1 และ .u2 ในระหว่างการเชื่อมโยง ucode . หนึ่งคู่ขึ้นไป
ไฟล์ถูกนำมารวมกันเป็นไฟล์เดียว icode ไฟล์. ไฟล์ ucode จะถูกลบออกหลังจาก
ไฟล์ icode ถูกสร้างขึ้น

การประมวลผลโดย icont สามารถยุติได้หลังจากการแปลโดยตัวเลือก -c ในกรณีนี้,
ไฟล์ ucode จะไม่ถูกลบ ชื่อของไฟล์ .u1 จากการแปลครั้งก่อนๆ ได้
กำหนดไว้ในบรรทัดคำสั่ง icont ไฟล์เหล่านี้และไฟล์ .u2 ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย
ในขั้นตอนการเชื่อมโยงหลังการแปลไฟล์ต้นฉบับใดๆ คำต่อท้าย .u สามารถใช้
แทนที่ .u1; ในกรณีนี้ 1 จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ ไฟล์ Ucode ที่เป็น
ชื่อที่ชัดเจนจะไม่ถูกลบ

iconc: การประมวลผลที่ดำเนินการโดย iconc ประกอบด้วยสองขั้นตอน: รหัส รุ่น และ
การรวบรวม และ การเชื่อมโยง. ขั้นตอนการสร้างรหัสจะสร้างรหัส C ซึ่งประกอบด้วย .c และ
ไฟล์ .h โดยมีชื่อฐานของไฟล์ต้นฉบับไฟล์แรก ไฟล์เหล่านี้จะถูกรวบรวมและ
เชื่อมโยงเพื่อสร้างไฟล์ไบนารีที่ปฏิบัติการได้ โดยปกติไฟล์ C จะถูกลบหลังจาก
การรวบรวมและการเชื่อมโยง

การประมวลผลโดย iconc สามารถยุติได้หลังจากสร้างโค้ดโดยตัวเลือก -c ในเรื่องนี้
กรณีไฟล์ C จะไม่ถูกลบ

OPTIONS


ตัวเลือกต่อไปนี้ได้รับการยอมรับโดย icont และ iconc:

-c หยุดหลังจากสร้างไฟล์ระดับกลางและอย่าลบออก

-e ไฟล์
เปลี่ยนเส้นทางเอาต์พุตข้อผิดพลาดมาตรฐานไปที่ ไฟล์.

-fs
เปิดใช้งานการเรียกสตริงแบบเต็ม

-o ชื่อ
ตั้งชื่อไฟล์เอาต์พุต ชื่อ.

-s ระงับข้อความข้อมูล โดยปกติทั้งข้อความข้อมูลและข้อความแสดงข้อผิดพลาด
จะถูกส่งไปยังเอาต์พุตข้อผิดพลาดมาตรฐาน

-t จัดเรียงให้ &trace มีค่าเริ่มต้นเป็น -1 เมื่อโปรแกรมทำงานและสำหรับ
iconc เปิดใช้งานคุณสมบัติการดีบัก

-u ออกข้อความเตือนสำหรับตัวระบุที่ไม่ได้ประกาศในโปรแกรม

-v i
ตั้งค่าระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของข้อความข้อมูลเป็น i

-E กำหนดผลลัพธ์ของการประมวลผลล่วงหน้าไปยังเอาต์พุตมาตรฐานและยับยั้งการประมวลผลเพิ่มเติม

ตัวเลือกเพิ่มเติมต่อไปนี้ได้รับการยอมรับโดย iconc:

-f เชือก
เปิดใช้งานคุณสมบัติตามที่ระบุโดยตัวอักษรใน เชือก:

ทั้งหมดเทียบเท่ากับ delns

d เปิดใช้งานคุณสมบัติการดีบัก: display(), name(), variable(), error trace back และ
ผลกระทบของ -fn (ดูด้านล่าง)

e เปิดใช้งานการแปลงข้อผิดพลาด

l เปิดใช้งานเลขคณิตจำนวนมาก

n ผลิตโค้ดที่ติดตามหมายเลขบรรทัดและชื่อไฟล์ในซอร์สโค้ด

s เปิดใช้งานการเรียกใช้สตริงแบบเต็ม

-n เชือก
ปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะ เหล่านี้ระบุด้วยตัวอักษรใน เชือก:

ทั้งหมดเทียบเท่ากับ cest

c ควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพโฟลว์อื่นๆ นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพคำสั่งสวิตช์

e ขยายการดำเนินการในบรรทัดเมื่อสมเหตุสมผล (คำหลักจะอยู่ในบรรทัดเสมอ)

เพิ่มประสิทธิภาพคำสั่งสวิตช์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้งาน

t การอนุมานประเภท

-p หาเรื่อง
ส่ง หาเรื่อง ไปยังคอมไพเลอร์ C ที่ใช้โดย iconc

-r เส้นทาง
ใช้ระบบรันไทม์ที่ เส้นทางซึ่งต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายทับ

-C PRG
ให้ iconc ใช้คอมไพเลอร์ C ที่กำหนดโดย PRG

และพวกเรา ตัวแปร


เมื่อโปรแกรม Icon ทำงาน จะมีการตรวจสอบตัวแปรสภาพแวดล้อมหลายอย่างเพื่อกำหนด
พารามิเตอร์การดำเนินการบางอย่าง ค่าในวงเล็บคือค่าดีฟอลต์

BLKSIZE (500000)
ขนาดเริ่มต้นของพื้นที่บล็อกที่จัดสรร หน่วยเป็นไบต์

COEXPSIZE (2000)
ขนาดเป็นคำพูดของแต่ละบล็อกการแสดงออกร่วมกัน

DBlist
ตำแหน่งของฐานข้อมูลสำหรับ iconc เพื่อค้นหาก่อนฐานข้อมูลมาตรฐาน คุณค่าของ
DBLIST ควรเป็นสตริงที่คั่นด้วยช่องว่างของ form p1 p2 ... pn ที่ pi ชื่อ
ไดเรกทอรี

ICONCORE
หากตั้งค่าไว้ คอร์ดัมพ์จะถูกสร้างขึ้นเพื่อยุติข้อผิดพลาด

ICONX
ตำแหน่งของ iconx ซึ่งเป็นตัวดำเนินการสำหรับไฟล์ icode ถูกสร้างเป็นไฟล์ icode เมื่อ
มันถูกผลิตขึ้น ตำแหน่งนี้สามารถแทนที่ได้โดยการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม
ไอคอนเอ็กซ์ หากตั้งค่า ICONX ไว้ ค่าจะถูกใช้แทนตำแหน่งที่สร้างขึ้นใน
ไฟล์ไอโคด

ไอพาธ
ตำแหน่งของไฟล์ ucode ที่ระบุในการประกาศลิงก์สำหรับ icont IPATH เป็น
รายการไดเรกทอรีที่คั่นด้วยช่องว่าง ไดเร็กทอรีปัจจุบันจะถูกค้นหาก่อนเสมอ
โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของ IPATH

LPATH
ตำแหน่งของไฟล์ต้นฉบับที่ระบุในตัวประมวลผลล่วงหน้า $include directives และใน link
ประกาศสำหรับไอคอนc. LPATH นั้นคล้ายกับ IPATH

MSTKIZE (10000)
ขนาดเป็นคำพูดของสแต็กล่ามหลักสำหรับ icont

NOERRBUF
โดยค่าเริ่มต้น &errout จะถูกบัฟเฟอร์ หากมีการตั้งค่าตัวแปรนี้ &errout จะไม่ถูกบัฟเฟอร์

คิวแอลไซส์ (5000)
ขนาดเป็นไบต์ของภูมิภาคที่ใช้สำหรับตัวชี้ไปยังสตริงระหว่างขยะ
การเก็บ

STRIZE (500000)
ขนาดเริ่มต้นของพื้นที่สตริง หน่วยเป็นไบต์

ติดตาม
ค่าเริ่มต้นของ &trace หากตัวแปรนี้มีค่า มันจะแทนที่
ตัวเลือกการแปลเวลา -t

ใช้ iconx ออนไลน์โดยใช้บริการ onworks.net


Ad


Ad