EnglishFrenchSpanish

เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ | Ubuntu > | Fedora > |


ไอคอน Fav ของ OnWorks

wimlib-imagex-dir - ออนไลน์ใน Cloud

เรียกใช้ wimlib-imagex-dir ในผู้ให้บริการโฮสต์ฟรีของ OnWorks ผ่าน Ubuntu Online, Fedora Online, โปรแกรมจำลองออนไลน์ของ Windows หรือโปรแกรมจำลองออนไลน์ของ MAC OS

นี่คือคำสั่ง wimlib-imagex-dir ที่สามารถเรียกใช้ในผู้ให้บริการโฮสติ้งฟรีของ OnWorks โดยใช้หนึ่งในเวิร์กสเตชันออนไลน์ฟรีของเรา เช่น Ubuntu Online, Fedora Online, โปรแกรมจำลองออนไลน์ของ Windows หรือโปรแกรมจำลองออนไลน์ของ MAC OS

โครงการ:

ชื่อ


wimlib-imagex-dir - แสดงไฟล์ที่มีอยู่ในไฟล์เก็บถาวร WIM

เรื่องย่อ


wimlib-imagex dir WIMFILE ภาพ [OPTIONS]

DESCRIPTION


แสดงรายการไฟล์และไดเร็กทอรีที่มีอยู่ในรูปภาพที่ระบุของ Windows Imaging
(WIM) ไฟล์ WIMFILE. คำสั่งนี้ยังใช้ได้แบบง่ายๆ วิมดีร์ ถ้าเหมาะสม
ติดตั้งฮาร์ดลิงก์หรือไฟล์แบตช์แล้ว

ภาพ ระบุภาพใน WIMFILE เพื่อแสดงไฟล์ของ. อาจเป็นดัชนีแบบอิง 1 ของ
ภาพใน WIMFILE, ชื่อของภาพใน WIMFILEหรือคำหลัก "ทั้งหมด" เพื่อบ่งชี้
ที่ไฟล์จากทุกภาพใน WIMFILE ที่จะแสดง ใช้ wimlib-imagex ข้อมูล (1)
คำสั่งเพื่อแสดงภาพที่ไฟล์ WIM ประกอบด้วย

OPTIONS


--เส้นทาง=เส้นทาง
แสดงรายการไฟล์แบบเรียกซ้ำจาก เส้นทาง ไดเร็กทอรีแทนจาก root
ไดเรกทอรี

--รายละเอียด
แสดงรายการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละไฟล์

--one-file-only
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์เดียวเท่านั้น มีไว้สำหรับใช้กับทั้ง --เส้นทาง และ
--รายละเอียด.

--ref="GLOB"
ไฟล์ glob ของ WIM เพิ่มเติมหรือแยกส่วน WIM เพื่ออ้างอิงแหล่งข้อมูล นี้
สามารถระบุตัวเลือกได้หลายครั้ง ตัวเลือกนี้มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ --รายละเอียด
ระบุไว้ด้วย

หมายเหตุ


wimlib-imagex dir รองรับ WIM แบบแยก แต่จะใช้ได้เฉพาะในส่วนแรกของ
แยก WIM

ชื่อ DOS และสตรีมข้อมูลสำรอง (ที่มีชื่อ) จะไม่อยู่ในรายการเว้นแต่ --รายละเอียด โหมดคือ
มือสอง

ตัวอย่าง


แสดงรายการไฟล์ทั้งหมดในอิมเมจแรกของ 'boot.wim':

wimlib-imagex dir boot.wim 1 ไฟล์

ใช้ wimlib-imagex-dir ออนไลน์โดยใช้บริการ onworks.net


Ad


Ad