Tiếng AnhTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban Nha

Biểu tượng yêu thích OnWorks

aac-enc - Trực tuyến trên đám mây

Chạy aac-enc trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh aac-enc có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


aac-enc - tạo tệp âm thanh AAC

SYNOPSIS


aac-enc [tùy chọn]

MÔ TẢ


aac-enc là một chương trình có thể được sử dụng để tạo các tệp âm thanh AAC.

LỰA CHỌN


Xem chương trình nhị phân.

Sử dụng aac-enc trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad

Các chương trình trực tuyến Linux & Windows mới nhất