Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

Phần mềm Linux miễn phí để tải xuống và chạy trực tuyến trong OnWorks

Tải xuống miễn phí MinGW - Ứng dụng GNU tối giản cho Windows Windows để chạy trực tuyến Wine trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Windows có tên MinGW - Minimalist GNU dành cho Windows có bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng Other-README. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

Tải xuống miễn phí ứng dụng Windows PortableApps.com để chạy trực tuyến Wine trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Windows có tên PortableApps.com có ​​bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng PortableApps.com_Platform_Setup_16.0.1.paf.exe. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

Tải xuống miễn phí GTK + cho Windows Runtime Environment Ứng dụng Windows để chạy trực tuyến Wine trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Windows có tên GTK + dành cho Môi trường thời gian chạy Windows có bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng gtk2-runtime-2.24.10-2012-10-10-ash.exe. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

Tải xuống miễn phí Code :: Blocks Windows app để chạy trực tuyến Wine trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Windows có tên Code :: Blocks có bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng sdk.chm. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

Ad

Tải xuống miễn phí ứng dụng Windows Notepad ++ Plugin Manager (repo cũ) để chạy trực tuyến Wine trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Windows có tên Trình quản lý plugin Notepad ++ (repo cũ) có bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng PluginManager_1.0.8_UNI.zip. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

Tải xuống miễn phí ứng dụng Windows phimstartv để chạy trực tuyến Wine trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Windows có tên là phimstartv có bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng MovistarTV.python.script-1.0.0.zip. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

Tải xuống miễn phí ứng dụng Windows Dev-C ++ để chạy trực tuyến Wine trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Windows có tên Dev-C ++ có bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng Dev-Cpp5.11TDM-GCC4.9.2Setup.exe. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

Tải xuống miễn phí ứng dụng antimicro Windows để chạy trực tuyến Wine trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Windows có tên là antimicro có bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng Release2.23.tar.gz. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Sản phẩm OnWorks đọc thêm

Máy chủ hoặc Ứng dụng khác ...


Ad


Ad