انگلیسیفرانسویاسپانیایی

Ad


فاویکون OnWorks

برنامه های اندروید برای اجرای آنلاین لینوکس با استفاده از OnWorks - Online in

UbuWorks Ubuntu از اندروید

UbuWorks Ubuntu از اندروید در فروشگاه Google Play

از اوبونتو از ارائه دهنده هاست رایگان onworks.net یا هر ارائه دهنده VNC دیگری استفاده کنید. برنامه موجود در فروشگاه Google Play: 

  دکمه Enter را بزنید

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

AndroLinux - لینوکس آنلاین از اندروید

لینوکس AndroLinux بصورت آنلاین از اندروید

از لینوکس به صورت آنلاین از ارائه دهنده میزبانی رایگان onworks.net یا هر ارائه دهنده VNC دیگری استفاده کنید. برنامه موجود در فروشگاه Google Play: 

  دکمه Enter را بزنید

محصول OnWorks بیشتر بخوانید


Ad