انگلیسیفرانسویاسپانیایی

Ad


فاویکون OnWorks

برنامه IOS برای اجرای آنلاین لینوکس با استفاده از OnWorks - Online در

->  اتصال UbuntuOW VNC

اتصال UbuntuOW VNC در فروشگاه اپل

از اوبونتو از ارائه دهنده هاست رایگان onworks.net یا هر ارائه دهنده VNC دیگری استفاده کنید. برنامه موجود در فروشگاه اپل: 

  دکمه Enter را بزنید

->  RedhatOW اتصال VNC لینوکس آنلاین

RedhatOW اتصال VNC لینوکس آنلاین

از RedHat Linux به صورت آنلاین از ارائه دهنده میزبانی رایگان onworks.net یا هر ارائه دهنده VNC دیگری استفاده کنید. برنامه موجود در فروشگاه اپل: 

  دکمه Enter را بزنید


Ad