angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

ec2dsnap — online w chmurze

Uruchom ec2dsnap u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie ec2dsnap, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


ec2-describe-snapshots - Opisz migawki

STRESZCZENIE


ec2dsnap ([ec2-opisz-zrzuty])
ec2dsnap [OPCJE OGÓLNE] [MIGAWKA [...]] [-a] [-o WŁAŚCICIEL [...]] [-r UŻYTKOWNIK [...]]

GENERAŁ UWAGI


Do każdej opcji/parametru polecenia można przekazać wartość „-”, aby wskazać
że wartości dla tej opcji powinny być odczytywane ze standardowego wejścia.

OPIS


Wymień i opisz wcześniej utworzone migawki i migawki, dla których
masz uprawnienia CreateVolume. Parametry SNAPSHOT, jeśli zostały określone,
wymienić konkretne migawki, które należy opisać.
Jeśli nie określono żadnych parametrów, wszystkie migawki należące do Ciebie lub
wyraźnie udostępnione Tobie, są opisane.
Z parametrami zestaw wyników jest przecięciem migawek
wyraźnie nazwane, migawki należące do określonego właściciela (właścicieli) i
migawki z określonymi uprawnieniami CreateVolume.
Przykłady:
-o -r zwraca
----------+---------------+--------------------------------------------
ja lub tylko twoje migawki
wszystkie migawki, które udostępniłeś publicznie
samego siebie migawki, którym się udostępniłeś
własne migawki udostępnił tobie
wszystkie migawki udostępnił publicznie
migawki udostępnił publicznie
lub z tobą
własne migawki i migawki dowolnego innego użytkownika
udostępnił tobie
wszystkie publiczne migawki
Twoje migawki, migawki publiczne i
wszelkie inne udostępnione Ci migawki

GENERAŁ OPCJE


-O, --aws-klucz-dostępu KEY
Identyfikator klucza dostępu AWS. Domyślnie jest to wartość klucza AWS_ACCESS_KEY
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-W, --aws-tajny-klucz KEY
Tajny klucz dostępu AWS. Domyślnie jest to wartość klucza AWS_SECRET_KEY
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-T, --token-zabezpieczenia ZNAK
Token delegacji AWS. Domyślnie jest to wartość AWS_DELEGATION_TOKEN
zmienna środowiskowa (jeśli jest ustawiona).

-K, --prywatny klucz KEY
[WYCOFANE] Określ KLUCZ jako klucz prywatny do użycia. Domyślnie do wartości
Zmienna środowiskowa EC2_PRIVATE_KEY (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

-C, --certyfikat CERT
[WYCOFANE] Określ CERT jako certyfikat X509 do użycia. Domyślnie do wartości
zmiennej środowiskowej EC2_CERT (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

-U, --url URL
Określ adres URL jako adres URL usługi sieciowej do użycia. Domyślnie do wartości
„https://ec2.amazonaws.com” (us-east-1) lub do tego z
Zmienna środowiskowa EC2_URL (jeśli jest ustawiona). Zastępuje ustawienie domyślne.

--region REGION
Określ REGION jako region usługi sieci Web do użycia.
Ta opcja zastąpi adres URL określony przez opcję „-U URL”
oraz zmienna środowiskowa EC2_URL.
Ta opcja jest domyślnie ustawiona na region określony przez zmienną środowiskową EC2_URL
lub us-east-1, jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona.

-D, --auth-suchy-run
Sprawdź, czy możesz wykonać żądaną akcję, zamiast faktycznie ją wykonywać.

-v, --gadatliwy
Gadatliwe wyjście.

-?, --help
Wyświetl tę pomoc.

-H, --nagłówki
Wyświetl nagłówki kolumn.

--odpluskwić
Wyświetl dodatkowe informacje dotyczące debugowania.

--pokaż-puste-pola
Wskaż puste pola.

--ukryj-tagi
Nie wyświetlaj tagów dla oznaczonych zasobów.

--czas połączenia minął TIMEOUT
Określ limit czasu połączenia TIMEOUT (w sekundach).

--Limit czasu żądania TIMEOUT
Określ limit czasu żądania (w sekundach).

KONKRETNY OPCJE


-a, --wszystko
Opisz wszystkie migawki, publiczne, prywatne lub udostępnione, do których masz
dostęp.

-o, --właściciel WŁAŚCICIEL
Opisano tylko migawki należące do określonych użytkowników. WŁAŚCICIEL może
być:
- identyfikator konta użytkownika dla migawek posiadanych przez tego użytkownika,
- 'self' dla migawek należących do Ciebie, lub
- „amazon” dla migawek należących do Amazona.

-r, --restorable-przez USER
Tylko snapshsoty z uprawnieniami do przywracania, jak określono, są
opisane. UŻYTKOWNIK może być jednym z następujących:
identyfikator konta użytkownika
migawki należące do Ciebie, dla których przyznałeś wyraźne
Uprawnienia CreateVolume do tego użytkownika.
samego siebie
migawki, dla których masz wyraźne uprawnienia do tworzenia woluminów
cała kolekcja
migawki z publicznymi uprawnieniami CreateVolume.

-F, --filtr FILTER
Dodaj kryterium filtrowania dla zestawu wyników.

Korzystaj z ec2dsnap online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad