angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

imgetp - Online w chmurze

Uruchom imgetp u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie imgetp, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


imget - otrzymuj wiadomości e-mail/wiadomości

STRESZCZENIE


dostane [OPCJE]

OPIS


W ramach projektu dostane Polecenie zawiera wiadomości z serwerów pocztowych/news.

To polecenie jest dostarczane przez IM (wiadomość internetowa).

OPCJE


-tak, --src=ŁAŃCUCH
Źródło wiadomości: 'local[:path_of_mailbox]', 'pop[/APOP|/RPOP|/POP][:user][@host]',
'imap[[/AUTH|/LOGIN]|%folder[//AUTH|//LOGIN]][:user][@host]', 'nntp:group[@host]' lub
„stdin”.

-D, --dst=ŁAŃCUCH
Miejsce docelowe wiadomości: „+folder” lub „=lokalnie.zapisane.wiadomości”.

-n, --noscan={wł., wył.}
Brak ofert skanowania.

-o, --scaninboxonly={wł., wył.}
Nie pokazuj zeskanowanych linii, jeśli InboxFolder != dst.

-F, --form=ŁAŃCUCH
Format skanowania. Wartość domyślna to "%+5n %m%d %-14A %S || %b".

-b, --buffer={wł., wył.}
Zbuforuj dane wyjściowe.

-J, --jissafe={wł., wył.}
Bezpieczny sposób na JIS. Wartość domyślna to „wł.”.

-w, --szerokość=LICZBA
Szerokość wyniku dla list skanowania. Wartość domyślna to 80.

-l, --lock=ŁAŃCUCH
Styl blokowania lokalnej skrzynki pocztowej (brak, flock, plik). Wartość domyślna to „stado”.

-r, --rpath=ŁAŃCUCH
Konwersja wiersza Z UNIX na Return-Path: (dołącz, zignoruj, zamień). Domyślny
wartość to „dołącz”.

-k, --zachowaj=NUM
Zachowaj wiadomości. Wartość domyślna to 0.

(POP: w dniach; 0=usuń natychmiast, -1=zachowaj na zawsze)

(w przeciwnym razie: 0=usuń natychmiast, non0=zachowaj na zawsze)

-P, --protokeep=ŁAŃCUCH
Typ protokołu używany do przechowywania wiadomości w POP (UIDL, LAST, STATUS, MSGID). Czasowy
usuwanie nie jest obsługiwane z LAST. Wartość domyślna to „UIDL”.

-u, --usecl={wł., wył.}
Użyj wartości nagłówka Content-Length do rozgraniczenia. (skuteczne tylko wtedy, gdy źródło
wiadomości są lokalne).

-C, --count=LICZBA
Liczba komunikatów do odebrania w procesie (NNTP).

-m, --mode=ŁAŃCUCH
Tryb przetwarzania: „pobierz”, „z” lub „sprawdź”. Wartość domyślna to „get”.

-za, --assoc=ŁAŃCUCH
Lista asocjacji: dst1=src1;dst2=src2;... To przesłania opcje --dst i --src.

-x, --mimedecodequoted={wł., wył.}
Dekoduj uszkodzone ciągi zakodowane w formacie MIME.

-S, --sshserver=SERWER
Serwer przekazujący port SSH.

-Q, --quiet={wł., wył.}
Nie pokazuj żadnych wiadomości.

-v, --verbose={wł., wył.}
Drukuj pełne wiadomości podczas pracy.

--debug=DEBUGOWANIE_OPCJI
Wyświetlaj komunikaty debugowania podczas pracy.

-h, --help
Wyświetl komunikat pomocy i wyjdź.

--wersja
Wypisz informacje o wersji i zakończ.

PRAWA AUTORSKIE


IM (komunikat internetowy) jest chroniony prawami autorskimi zespołu programistów IM. Możesz go redystrybuować
i/lub modyfikować go w ramach zmodyfikowanej licencji BSD. Zobacz plik praw autorskich, aby uzyskać więcej informacji.

Korzystaj z imgetp online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad