angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

imstorep - Online w chmurze

Uruchom imstorep u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie imstorep, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


imstore - przechowuj pocztę/wiadomości w folderze

STRESZCZENIE


zapamiętywać [OPCJE]

OPIS


Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane zapamiętywać polecenie pobierz pocztę/nową wiadomość ze standardowego wejścia do folderu. Nowa
dołączona wiadomość otrzymuje następny najwyższy numer w folderze.

To polecenie jest dostarczane przez IM (wiadomość internetowa).

OPCJE


-D, --dst=FOLDER
Ustaw folder docelowy. Wartość domyślna to „+Skrzynka odbiorcza”.

-v, --verbose={wł., wył.}
Drukuj pełne wiadomości podczas pracy.

--debug=DEBUGOWANIE_OPCJI
Wyświetlaj komunikaty debugowania podczas pracy.

-h, --help
Wyświetl komunikat pomocy i wyjdź.

--wersja
Wypisz informacje o wersji i zakończ.

Korzystaj z imstorep online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad