angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

lnkinfo — online w chmurze

Uruchom lnkinfo u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie lnkinfo, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


Informacje — określa informacje o pliku skrótów systemu Windows (LNK)

STRESZCZENIE


Informacje [-c strona kodowa] [-hvV] źródło

OPIS


Informacje to narzędzie do określania informacji o pliku skrótów systemu Windows (LNK)

Informacje jest częścią liblnk pakiet. liblnk to biblioteka umożliwiająca dostęp do skrótu Windows
Format pliku (LNK)

źródło jest plikiem źródłowym.

Opcje są następujące:

-c strona kodowa
określić stronę kodową ciągów ASCII, opcje: ascii, windows-874, windows-932,
windows-936, windows-949, windows-950, windows-1250, windows-1251, windows-1252
(domyślnie), windows-1253, windows-1254, windows-1255, windows-1256, windows-1257 lub
Windows 1258

-h pokazuje tę pomoc

-v szczegółowe wyjście do stderr

-V wersja do wydruku

ŚRODOWISKO


żaden

Korzystaj z lnkinfo online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad