angielskifrancuskiniemieckiwłoskiportugalskirosyjskihiszpański

Ulubiona usługa OnWorks

aa-clickquery - Online w chmurze

Uruchom aa-clickquery u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie aa-clickquery, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


aa-clickquery - program do odpytywania aplikacji click-apparm

OPIS


Ten program jest używany do wyszukiwania informacji o kliknięciach.

ZASTOSOWANIE


aa-clickquery --click-framework=FRAME --query=ZAPYTANIE

OPCJE


-h pokaż pomoc programu

-q ZAPYTANIE | --zapytanie=ZAPYTANIE
Ciąg do zapytania. Podaj „pomoc” dla dostępnych ciągów zapytania.

--framework kliknięcia=SZKIELET
Określ strukturę kliknięcia do zapytania.

PRZYKŁADY


Określ wersję zasad określonej struktury.

$ aa-clickquery --click-framework=ubuntu-sdk-13.10 -q policy_version
1.0

$ aa-clickquery --click-framework=ubuntu-sdk-14.04-qml -q wersja_polityki
1.1

Użyj aa-clickquery online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad

Najnowsze programy online dla systemów Linux i Windows