angielskifrancuskiniemieckiwłoskiportugalskirosyjskihiszpański

Ulubiona usługa OnWorks

mipe2snps - Online w chmurze

Uruchom mipe2snps u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie mipe2snps, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


mipe2snps.pl - Generuje listę SNP z pliku MIPE
zawarte w danych wyjściowych: PCR ID, SNP ID, SNP pos, SNP amb, allele freqs, liczba zwierząt
genotypowane, ranga SNP, sekwencje flankujące, uwagi SNP
oparty na MIPE w wersji v1.1
argumenty: * plik_mipe
* (opcjonalnie) lista identyfikatorów PCR

STRESZCZENIE


mipe2snps.pl twój_plik.mipe

DODATKOWY INFO


Widzieć http://mipe.sourceforge.net

Korzystaj z mipe2snps online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad

Najnowsze programy online dla systemów Linux i Windows