angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

Wimdir - Online w chmurze

Uruchom wimdir u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie wimdir, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


wimlib-imagex-dir - Pokaż pliki zawarte w archiwum WIM

STRESZCZENIE


wimlib-imagex reż WIMFILE ZDJĘCIA [OPCJE]

OPIS


Wyświetla listę plików i katalogów zawartych w określonym obrazie Windows Imaging
(WIM) plik WIMFILE. To polecenie jest również dostępne jako proste Wimdir jeśli jest to właściwe
został zainstalowany twardy link lub plik wsadowy.

ZDJĘCIA określa obraz w WIMFILE aby pokazać pliki. Może to być indeks oparty na 1
obraz w WIMFILE, nazwa obrazu w WIMFILE, lub słowo kluczowe „wszystkie”, aby wskazać
że pliki ze wszystkich obrazów w WIMFILE mają być pokazane. Użyj wimlib-imagex Informacje (1)
polecenie, aby pokazać, jakie obrazy zawiera plik WIM.

OPCJE


--ścieżka=PATH
Lista plików rekursywnie z PATH katalog zamiast z katalogu głównego
katalogiem.

--szczegółowy
Podaj szczegółowe informacje o każdym pliku.

--jeden-plik-tylko
Pokaż informacje tylko o jednym pliku. Przeznaczony do użytku z obydwoma --ścieżka i
--szczegółowy.

--ref="GLOB"
Plik glob dodatkowych WIM lub podziel części WIM, z których można odwoływać się do zasobów. Ten
opcję można podać wielokrotnie. Ta opcja jest przydatna tylko wtedy, gdy --szczegółowy
jest również określony.

UWAGI


wimlib-imagex reż obsługuje podzielone WIM-y, ale będzie działać tylko w pierwszej części
podzielone WIM.

Nazwy DOS i alternatywne (nazwane) strumienie danych nie są wymienione, chyba że --szczegółowy tryb to
używany.

PRZYKŁADY


Wymień wszystkie pliki w pierwszym obrazie „boot.wim”:

wimlib-imagex reż boot.wim 1

Korzystaj z Wimdir online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad