angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

wmcpux - Online w chmurze

Uruchom wmcpux u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie wmcpux, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


wmcpu - program do wyświetlania informacji o systemie

STRESZCZENIE


wmcpu [opcje]

OPIS


Ta strona podręcznika opisuje pokrótce wmcpu Komenda. Ta strona podręcznika została napisana dla
dystrybucja Debian GNU/Linux, ponieważ oryginalny program nie ma podręcznika
strona.

wmcpu umieszcza okno 64x64 do dokowania w programie Window Maker, które pokazuje 1) użycie procesora, 2) pamięć
używany, 3) obciążenie i 4) czas pracy bez przestojów.

WYŚWIETLACZE


Linia 1 Wykorzystanie procesora w procentach

Linia 2 Wykorzystanie pamięci w procentach

Linia 3 Obciążenie prądowe (w postaci słupka lub liczby)

Linia 4 Uptime

OPCJE


Podsumowanie opcji znajduje się poniżej.

-h Pokaż podsumowanie opcji.

-l Pokaż obciążenie jako liczbę, a nie słupek

-pokaz WYŚWIETLACZ
Używa DISPLAY jako lokalizacji do wyświetlenia

-v Pokaż wersję programu.

Korzystaj z wmcpux online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad