angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

xml2odf - Online w chmurze

Uruchom xml2odf u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie xml2odf, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


xml2odf - Utwórz pakiet ODF z OpenDocument w formie XML

STRESZCZENIE


xml2odf [-lub plik wyjściowy] [-s] [plik wejściowy]

OPIS


OpenDocument może być kompletnym dokumentem biurowym w jednym pliku XML. Skrypt zajmie
taki dokument i utwórz paczkę. Jest to przydatne głównie jako postprocesor
program tworzący XML, taki jak arkusz stylów.

Zakłada się, że „Plik wejściowy” jest plikiem OpenDocument w formie XML. Jeśli nie ma pliku wejściowego,
program odczyta ze standardowego wejścia. Flaga -s dodaje poprawny sufiks do nazwy pliku
w zależności od tego, jaki typ MIME znajduje się w pliku XML, bo nie wiesz już co
typ dokumentu, który pakujesz.

Jeśli plik wyjściowy nie zostanie określony, wyjście będzie na standardowe wyjście.

Sekcja 2.1.1 Open Document Format dla aplikacji pakietu Office mówi, że [content.xml]
plik zawiera treść dokumentu, wraz z automatyczny style potrzebne do
treść dokumentu. Plik [styles.xml] zawiera wszystkie nazwane style dokumentu, łącznie
z automatyczny style potrzebne dla nazwanych stylów. Aplikacja nie wie, które
styl automatyczny jest potrzebny do czego, więc umieszcza ten sam zestaw stylów automatycznych w obu
akta.

Można by założyć, że operacja odwrotna byłaby łatwiejsza, ale OpenOffice.org jest całkiem
chętnie używamy tych samych nazw dla dwóch różnych stylów automatycznych. Na przykład używany styl
wewnątrz może mieć taką samą nazwę jak ta użyta w środku ale bądź
inny styl akapitu. Jest to zgłaszane jako błąd #90494
(http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=90494)

PRZYKŁAD


xml2odf -o dokument testowy -s plik-xml

Korzystaj z xml2odf online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad