ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സെർവറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks ഫെവിക്കോൺ

kephrap - ക്ലൗഡിൽ ഓൺലൈനിൽ

ഉബുണ്ടു ഓൺലൈൻ, ഫെഡോറ ഓൺലൈൻ, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിവയിലൂടെ OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡറിൽ കെഫ്രാപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കമാൻഡ് കെഫ്‌റാപ്പ് ആണിത്.

പട്ടിക:

NAME


കെഫ്ര - കെഫ്ര സ്റ്റാർട്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ്

സിനോപ്സിസ്


> കെഫ്ര [ ] # ചില ഫയലുകൾ തുറന്ന് തുടങ്ങുക

പ്രധാന ഡോക്‌സിനായി ദയവായി കെഫ്ര എന്ന പ്രധാന മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുക.

onworks.net സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കെഫ്രാപ്പ് ഓൺലൈനായി ഉപയോഗിക്കുക


Ad


Ad