het EngelsFransSpaans

Servers draaien | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks-favicon

ec2reg - Online in de cloud

Voer ec2reg uit in OnWorks gratis hostingprovider via Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

Dit is de opdracht ec2reg die kan worden uitgevoerd in de gratis hostingprovider van OnWorks met behulp van een van onze meerdere gratis online werkstations zoals Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

PROGRAMMA:

NAAM


ec2-register - Registreer afbeelding

KORTE INHOUD


ec2reg ([ec2-register])
ec2reg [ALGEMENE OPTIES] [MANIFEST] [SPECIFIEKE OPTIES]

ALGEMEEN OPMERKINGEN


Aan elke opdrachtoptie/parameter mag een waarde van '-' worden doorgegeven om aan te geven:
dat de waarden voor die optie uit stdin moeten worden gelezen.

PRODUCTBESCHRIJVING


Registreer een Amazon Machine Image (AMI) voor gebruik binnen Amazon EC2.

ALGEMEEN OPTIES


-O, --aws-toegangssleutel KEY
AWS-toegangssleutel-ID. Standaard ingesteld op de waarde van de AWS_ACCESS_KEY
omgevingsvariabele (indien ingesteld).

-W, --aws-geheime-sleutel KEY
AWS geheime toegangssleutel. Standaard ingesteld op de waarde van de AWS_SECRET_KEY
omgevingsvariabele (indien ingesteld).

-T, --beveiligingstoken TOKEN
AWS-delegatietoken. Standaard ingesteld op de waarde van de AWS_DELEGATION_TOKEN
omgevingsvariabele (indien ingesteld).

-K, --prive sleutel KEY
[VERLATEN] Geef KEY op als de te gebruiken privésleutel. Standaard ingesteld op de waarde van de
EC2_PRIVATE_KEY omgevingsvariabele (indien ingesteld). Overschrijft de standaard.

-C, --cert CERT
[DEPRECATED] Geef CERT op als het te gebruiken X509-certificaat. Standaard ingesteld op de waarde
van de EC2_CERT omgevingsvariabele (indien ingesteld). Overschrijft de standaard.

-U, --url URL
Geef URL op als de te gebruiken webservice-URL. Standaard ingesteld op de waarde van
'https://ec2.amazonaws.com' (us-east-1) of naar die van de
EC2_URL omgevingsvariabele (indien ingesteld). Overschrijft de standaard.

--regio REGIO
Geef REGION op als de te gebruiken webserviceregio.
Deze optie overschrijft de URL gespecificeerd door de "-U URL" optie
en EC2_URL omgevingsvariabele.
Deze optie is standaard ingesteld op de regio gespecificeerd door de EC2_URL omgevingsvariabele
of us-east-1 als deze omgevingsvariabele niet is ingesteld.

-D, --auth-dry-run
Controleer of u de gevraagde actie kunt uitvoeren in plaats van deze daadwerkelijk uit te voeren.

-v, --uitgebreid
Uitgebreide uitvoer.

-?, --help
Geef deze hulp weer.

-H, --headers
Kolomkoppen weergeven.

--debug
Geef aanvullende foutopsporingsinformatie weer.

--toon-lege-velden
Geef lege velden aan.

--hide-tags
Geef geen tags weer voor getagde bronnen.

--verbinding-time-out TIME-OUT
Specificeer een time-out voor de verbinding TIMEOUT (in seconden).

--verzoek time-out TIME-OUT
Specificeer een time-out voor een aanvraag TIMEOUT (in seconden).

SPECIFIEK OPTIES


-a, --architectuur ARCHITECTUUR
De architectuur van het beeld; ofwel 'i386' of 'x86_64'. Als niet
opgegeven, wordt 'i386' gebruikt.

-b, --blok-apparaat-toewijzing MAPPING
Definieert een blokapparaattoewijzing voor de afbeelding, in de vorm
' = ', waarbij 'block-device' een van de . kan zijn
volgende:

- 'none': geeft aan dat een blokapparaat dat zou worden blootgesteld aan de
gespecificeerd apparaat moet worden onderdrukt. Bijvoorbeeld: '/dev/sdb=none'

- 'Ephemeral[0-3]': geeft aan dat de Amazon EC2 kortstondige winkel
(bijvoorbeeld lokale opslag) moet worden weergegeven op het opgegeven apparaat.
Bijvoorbeeld: '/dev/sdc=ephemeral0'.

-
'[ ][: [: ][: [: ]][:versleuteld]]':
geeft aan
dat een Amazon EBS-volume, gemaakt op basis van de gespecificeerde Amazon EBS
snapshot, moet worden weergegeven op het opgegeven apparaat. Het volgende
combinaties worden ondersteund:

- ' ': de ID van een Amazon EBS-snapshot, die moet
eigendom zijn van de beller. Kan worden weggelaten als een is
gespecificeerd, waardoor een leeg Amazon EBS-volume van het gespecificeerde wordt aangemaakt
grootte.

- ' ': de grootte (GiB's) van het Amazon EBS-volume dat moet worden
gemaakt. Als een momentopname is opgegeven, mag deze niet kleiner zijn
dan de grootte van de momentopname zelf.

- ' ': geeft aan of de Amazon EBS
volume moet worden verwijderd bij beëindiging van de instantie. Als niet
opgegeven, wordt dit standaard 'true' en het volume wordt
geschrapt.

- ' ': specificeert het volumetype. Dit kan ofwel
'standaard' of 'io1'. Staat standaard op standaard.

- ' ': Het gevraagde aantal I/O-bewerkingen per
ten tweede dat het volume kan ondersteunen.

- 'encrypted': geeft aan dat het volume versleuteld moet worden.

Bijvoorbeeld: '/dev/sdb=snap-7eb96d16'
'/dev/sdc=snap-7eb96d16:80:false'
'/dev/sdc=snap-7eb96d16:80:false:io1:100'
'/dev/sdd=:120'
'/dev/sdd=:120:versleuteld'

Zie de nieuwste Developer's Guide voor meer informatie.

-d, --Omschrijving PRODUCTBESCHRIJVING
De beschrijving van de afbeelding.

-n, --naam NAAM
De naam van de afbeelding, die tussen 3 en 128 tekens moet zijn
lang, en kan letters, cijfers en de volgende speciale bevatten:
tekens: ( ) . - / _

-s, --momentopname MOMENTOPNAME
De ID van de Amazon EBS-snapshot die als rootapparaat moet worden gebruikt.

--kernel KERNEL
De ID van de kernel die aan de afbeelding is gekoppeld.

--ramdisk RAMDISK
De ID van de ramdisk die aan de afbeelding is gekoppeld.

--root-apparaatnaam NAAM ROOTAPPARAAT
De naam van het root-apparaat, bijvoorbeeld '/dev/sda1'.

--virtualisatie-type VIRTUALIZATION_TYPE
Stel het AMI-virtualisatietype in.

--sriov SRIOV
Stel SR-IOV-netwerkondersteuning in voor de AMI.

Gebruik ec2reg online met onworks.net-services


Ad


Ad