het EngelsFransSpaans

Servers draaien | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks-favicon

ibdm-ibnl-bestand - Online in de cloud

Voer ibdm-ibnl-file uit in de gratis hostingprovider van OnWorks via Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

Dit is het commando ibdm-ibnl-bestand dat kan worden uitgevoerd in de gratis hostingprovider van OnWorks met behulp van een van onze meerdere gratis online werkstations zoals Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

PROGRAMMA:

NAAM


ibnl - een generiek IB-netlijstformaat

PRODUCTBESCHRIJVING


IBM-topologiebestand ibdm-topo-bestand middelen bieden om de IB-structuur te beschrijven met behulp van een reeks
voorgedefinieerde systemen. Een systeemdefinitie wordt geleverd in één bestand in IBNL-formaat dat:
beschrijft de interne InfiniBand-connectiviteit van het systeem in termen van borden en
apparaten. Wanneer IBDM start, worden alle beschikbare systeemdefinitiebestanden geparseerd voordat het
behandelt het topologiebestand. De bestanden bevinden zich in de volgende map ten opzichte van:
het installatievoorvoegsel: /lib/ibdm1.0/ibnl.

Deze man-pagina beschrijft het IBNL-bestandsformaat dat wordt gebruikt om een ​​willekeurig IB-systeem te definiëren
interne IB-connectiviteit. Het schetst de belangrijkste concepten die door het bestand worden gebruikt, geeft details
voor hoe een dergelijk bestand te schrijven en geeft een formele definitie van de bestandssyntaxis in BNF
soortgelijk formaat (YACC/Bison leesbaar).

1. Hoofd Concepts


Het beschreven bestandsformaat voor het definiëren van generieke systeem-IB-connectiviteit gebruikt het volgende:
terminologie:

NODE
De instantie van een IB-apparaat kan een switch of een kanaaladapter zijn

SUB-SYSTEEM
De oprichting van een bord of module in een systeem

SYSTEM
Een definitie van een bord of een module

TOPSYSTEEM
Het bovenste systeem gedefinieerd in het gegeven bestand

SUBSYSTEEMWIJZIGER
Veel systemen staan ​​meerdere variaties van hun subsysteem toe, zoals een 12X-versie van a
leaf board in een MTS9600. De modifier is een achtervoegsel voor de bordnaam. Het IBNL-formaat
ondersteunt het toewijzen van meerdere namen aan hetzelfde bord.

2. Dien in Formaat


Het exacte bestandsformaat wordt gegeven in sectie 4. Deze sectie biedt alleen extra
informatie over de specifieke semantiek van verschillende secties.

Het IBNL-bestand is regelgevoelig omdat er verschillende secties nodig zijn om op een nieuwe regel te beginnen.
Het bestand is opgedeeld in verschillende SYSTEM (optioneel) en één TOPSYSTEM secties. Elk heeft er een
of meer namen.

Verbindingen worden alleen gedefinieerd in de sectie SYSTEEM/TOPSYSTEEM en kunnen dus uit twee bestaan
soorten:

1. Tussen een knooppunt of subsysteem naar een ander knooppunt of subsysteem
2. Van elk knooppunt of subsysteem naar een connector van het systeem.

OPMERKING-1: Het bovenste systeem kan poorten definiëren die mogelijk redundant zijn en op geen enkele zijn aangesloten
kaartconnector op een lager niveau. In deze gevallen worden de poorten gewoon weggelaten uit de
resulterend systeem. Deze functie maakt het mogelijk om de poorten op het voorpaneel van een 12X/4X zoals
dat als een 12X-blad wordt geselecteerd, alleen de 12X-poorten op het voorpaneel worden gebruikt.

OPMERKING-2: Poortbreedte en snelheid op het laagste niveau hebben voorrang op
definities die op de bovenste niveaus van de hiërarchie worden gegeven.

3. Hulplijnen heeft gewacht het schrijven van a Systeem IBNL Dien in


Om te voorzien in een nieuw systeem IBNL dient de volgende procedure te worden gevolgd:

a) Geef het bestand een naam achter de systeemnaam: .ibnl

b) Definieer een SYSTEEM-sectie voor elk bord in het systeem

c) De poortnamen van de borden zijn slechts strings, we gebruiken het eenvoudige formaat van Pn waarbij N
is slechts een serienummer, maar u kunt elke gewenste naam kiezen. Zorg ervoor dat het is
uniek.

d) Wanneer er verschillende smaken van de boards bestaan, zoals wanneer je een 4x en 12x optie hebt voor
een bord noem de optionele borden met een modifier postfix. Een voorbeeld voor zo'n systeem
die een LEAF-bord van 12x- en 4x-types ondersteunt, zou zijn om twee SYSTEMEN te definiëren:

SYSTEEM LEAF,LEAF:4x,LEAF:4X

...

SYSTEEM LEAF:12x,LEAF:12X

...

OPMERKING-3: De instanties van de LEAF-borden in een ander bord of het bovenste systeem
hoeven de postfix niet te specificeren en worden alleen bepaald wanneer de topologie
bestand wordt geparseerd. Het "SYSTEEMBLAD" zonder postfix wordt standaard gebruikt.
Om het voorbeeld hier voort te zetten, is hoe de LEAF's worden geïnstantieerd in het bovenste systeem:

TOPSYSTEEM MyIbSystem

BLAD blad1

...

BLAD blad2

...

De daadwerkelijke 4x of 12x versie van het LEAF board kan dan gespecificeerd worden in de
topologiebestand CFG-sectie om de juiste combinatie van optionele kaarten te selecteren in
het systeem. Een voorbeeld zal zijn:

MyIbSystem N001 CFG: blad2=12x

In dit geval is leaf1 4x omdat er geen speciale modifier voor is gedefinieerd (en
LEAF is standaard een 4x blad). Leaf2 zal 12x zijn zoals gedefinieerd in de CFG
pagina.

e) Er moeten speciale overwegingen worden gemaakt om het bovenste systeemgedeelte te ontwerpen wanneer:
er zijn verschillende optionele bordtypes. Bovenste systeemsectie kan meerdere bevatten
definities voor frontpaneelstekkers zoals P1-4x en P1-12x (ja, dit zijn slechts
namen die de letters op de voor- of achterpanelen moeten volgen). als de
verschillende smaken van de borden zijn niet vereist om dezelfde namen te definiëren voor
hun poorten, waaronder een 12x-poort, kunnen enkele van de verbindingen op het hoogste niveau verlaten
bungelend (niet aangesloten) en dus de poorten op het voorpaneel van de andere smaak
wordt verwijderd uit de definitieve systeemdefinitie. Laten we als voorbeeld
overweeg een eenvoudig bord LEAF met 3 4x portaroma's en één 12x portaroma's.
We raden aan om het op het hoogste niveau aan te sluiten met behulp van het volgende schema:

SYSTEEMBLAD:4x

KNOOPPUNT U1

1 -4x-> 4XP1

2 -4x-> 4XP2

3 -4x-> 4XP3

...

SYSTEEMBLAD:12x

KNOOPPUNT U1

1 -12x-> 12XP1

...

TOPSYSTEEM myIbSystem

SUBSYSTEEM BLAD blad1

4XP1 -> L1/P1

4XP2 -> L1/P2

4XP3 -> L1/P3

12XP1 -> L1/P1-12x

f) Plaats het bestand in de /lib/IBDM/ibdm1.0/ibnl map

g) Controleer de nieuwe bestandssyntaxis door deze in de ibnl-directory te plaatsen zoals beschreven
hierboven, maak een eenvoudige topologie (ibdm-topo-bestand bestand met zo'n
systeem en draait ibdmtr hulpprogramma om het te ontleden door een eenvoudig pad te volgen
er doorheen.

4. Formeel definitie in YACC Syntax:


INT ::= ([1-9][0-9]*⎪0) ;

BREEDTE ::= (4x⎪8x⎪12x) ;

SNELHEID ::= (2.5G⎪5G⎪10G);

NODETYPE ::= (SW⎪CA⎪HCA) ;

NAAM ::= ([\[\]\\\*/A-Za-z0-9_.:%@~]+) ;

NL: LIJN ⎪ NL LIJN;

ALLEEN: ⎪ NL;

ibnl: ONL systemen topsysteem;

systemen: ⎪ systemen systeem ;

sub_inst_attributen: ⎪ sub_inst_attributen sub_inst_attribute NL;

sub_inst_attribute: NAAM '=' NAAM '=' NAAM ⎪ NAAM '=' NAAM '=' INT ⎪ NAAM '=' NAAM ;

topsystem: TOPSYSTEM system_names NL sub_inst_attributes insts ;

systeem: SYSTEEM systeemnamen NL insts ;

systeemnaam: systeemnaam ⎪ systeemnaam ',' systeemnaam ;

systeemnaam: NAAM ;

insts: ⎪ insts-knooppunt ⎪ insts-subsysteem;

node: node_header NL node_connections ;

node_header: NODE NODETYPE INT NAAM NAAM ;

node_connections: ⎪ node_connections node_connection NL ;

node_connection: node_to_node_link ⎪ node_to_port_link ;

node_to_node_link: INT '-' BREEDTE '-' SNELHEID '-' '>' NAAM ⎪ INT '-' BREEDTE '-' '>' NAAM INT ⎪
INT '-' SNELHEID '-' '>' NAAM INT ⎪ INT '-' '>' NAAM INT ;

node_to_port_link: INT '-' BREEDTE '-' SNELHEID '-' '>' NAAM ⎪ INT '-' BREEDTE '-' '>' NAAM ⎪ INT
'-' SNELHEID '-' '>' NAAM ⎪ INT '-' '>' NAAM ;

subsysteem: subsystem_header NL subsystem_connections ;

subsystem_header: SUBSYSTEEMNAAM NAAM;

subsystem_connections: ⎪ subsystem_connections subsystem_connection NL ;

subsysteem_verbinding: subsysteem_naar_subsysteem_link ⎪ subsysteem_naar_poort_link ;

subsystem_to_subsystem_link: NAAM '-' BREEDTE '-' SNELHEID '-' '>' NAAM NAAM ⎪ NAAM '-' BREEDTE
'-' '>' NAAM NAAM ⎪ NAAM '-' SNELHEID '-' '>' NAAM NAAM ⎪ NAAM '-' '>' NAAM NAAM ;

subsystem_to_port_link: NAAM '-' BREEDTE '-' SNELHEID '-' '>' NAAM ⎪ NAAM '-' BREEDTE '-' '>'
NAAM ⎪ NAAM '-' SNELHEID '-' '>' NAAM ⎪ NAAM '-' '>' NAAM ;

Gebruik ibdm-ibnl-bestand online met onworks.net-services


Ad


Ad