angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

fstree - Online w chmurze

Uruchom fstree u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie fstree, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


fstree - Rekurencyjnie wyświetlaj zawartość PATH w drzewie ascii

STRESZCZENIE


fstree [OPCJA]... [ŚCIEŻKA]

OPCJE


-h, --help
pokaż tę wiadomość pomocy i wyjdź

--odpluskwić
Pokaż informacje debugowania

-v, --gadatliwy
ustaw wyjście gadatliwe

--listopenery
wypisz wszystkie otwieracze FS

--fs=OTWIERACZ
zaimportuj otwieracz FS, np. --fs foo.bar.MyOpener

-l POZIOM, --poziom=POZIOM
Zejdź tylko do katalogów LEVEL głęboko (-1 dla nieskończoności)

-g, --gui
przeglądaj drzewo z przewodnikiem

-a, --wszystko
nie ukrywaj plików z kropkami

-d, --dirsfirst
Lista katalogów przed plikami

Korzystaj z fstree online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad