angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

hc — online w chmurze

Uruchom hc u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie hc, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


httpcode - wyjaśnia znaczenie kodu statusu HTTP w wierszu poleceń

STRESZCZENIE


hc [ opcje ] [ kod ]

OPIS


Ta strona podręcznika opisuje pokrótce httpkod Polecenia.

httpkod to małe narzędzie, które wyjaśnia znaczenie kodu statusu HTTP na
wiersz poleceń.

OPCJE


Te programy działają zgodnie ze zwykłą składnią wiersza poleceń GNU, z długimi opcjami zaczynającymi się od
dwie myślniki (`-'). Podsumowanie opcji znajduje się poniżej. Aby uzyskać pełny opis,
zobacz pliki informacyjne.

-h, --help
Pokaż podsumowanie opcji.

-s SZUKAJ, --search=SZUKAJ
Wyszukaj kod według nazwy lub opisu. Wyszukiwany tekst może zawierać zwykłe
wyrażenia.

ZASTOSOWANIE


Wyświetla listę wszystkich dostępnych kodów stanu HTTP i ich opis:

hc

Wyjaśnij kod stanu 405:

hc 405

Wyszukaj kod(y) według opisu (bez rozróżniania wielkości liter):

hc -s też

Filtruj kody z wyrażeniem regularnym

hc 30[12]

Użyj „x” dla dowolnej cyfry

hc 1xx

Korzystaj z hc online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad