Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

ec2addvpn - Trực tuyến trên đám mây

Chạy ec2addvpn trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh ec2addvpn có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


ec2-create-vpn-connection - Tạo kết nối VPN

SYNOPSIS


ec2addvpn ([ec2-create-vpn-connection])
ec2addvpn [TÙY CHỌN CHUNG] [TÙY CHỌN CỤ THỂ]

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG GHI CHÚ


Bất kỳ tùy chọn / tham số lệnh nào đều có thể được chuyển giá trị '-' để chỉ ra
rằng các giá trị cho tùy chọn đó phải được đọc từ stdin.

MÔ TẢ


Tạo kết nối VPN giữa cổng VPN hiện có và khách hàng
cổng.

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG LỰA CHỌN


-O, --chìa khóa truy cập -aws KEY
ID khóa truy cập AWS. Mặc định là giá trị của AWS_ACCESS_KEY
biến môi trường (nếu được đặt).

-W, --aws-secret-key KEY
Khóa truy cập bí mật AWS. Mặc định là giá trị của AWS_SECRET_KEY
biến môi trường (nếu được đặt).

-T, --thẻ bảo mật MÃ THÔNG BÁO
Mã thông báo ủy quyền AWS. Mặc định là giá trị của AWS_DELEGATION_TOKEN
biến môi trường (nếu được đặt).

-K, - khóa riêng KEY
[DEPRECATED] Chỉ định KEY làm khóa riêng tư để sử dụng. Mặc định là giá trị của
Biến môi trường EC2_PRIVATE_KEY (nếu được đặt). Ghi đè mặc định.

-C, --cert CERT
[DEPRECATED] Chỉ định CERT làm chứng chỉ X509 để sử dụng. Giá trị mặc định
của biến môi trường EC2_CERT (nếu được đặt). Ghi đè mặc định.

-U, --url URL
Chỉ định URL làm URL dịch vụ web để sử dụng. Mặc định là giá trị của
'https://ec2.amazonaws.com' (us-East-1) hoặc trang của
Biến môi trường EC2_URL (nếu được đặt). Ghi đè mặc định.

--khu vực KHU VỰC
Chỉ định REGION làm vùng dịch vụ web để sử dụng.
Tùy chọn này sẽ ghi đè URL được chỉ định bởi tùy chọn "-U URL"
và biến môi trường EC2_URL.
Tùy chọn này mặc định cho vùng được chỉ định bởi biến môi trường EC2_URL
hoặc us-East-1 nếu biến môi trường này không được đặt.

-D, --auth-dry-run
Kiểm tra xem bạn có thể thực hiện hành động được yêu cầu hơn là thực hiện hành động đó hay không.

-v, --verbose
Báo cáo dài dòng.

-?, --Cứu giúp
Hiển thị trợ giúp này.

-H, --headers
Hiển thị tiêu đề cột.

--debug
Hiển thị thông tin gỡ lỗi bổ sung.

--show-blank-fields
Chỉ ra các trường trống.

--hide-tags
Không hiển thị thẻ cho các tài nguyên được gắn thẻ.

- hết thời gian kết nối TIMEOUT
Chỉ định thời gian chờ kết nối TIMEOUT (tính bằng giây).

--hết thời gian yêu cầu TIMEOUT
Chỉ định thời gian chờ yêu cầu TIMEOUT (tính bằng giây).

RIÊNG LỰA CHỌN


-t, --kiểu LOẠI
Loại kết nối VPN.

--customer-gateway CUSTOMER_GATEWAY
ID của cổng khách hàng.

--vpn-gateway VPN_GATEWAY
ID của cổng kết nối VPN.

--định dạng FORMAT
Khiến phản hồi bao gồm cấu hình cổng khách hàng
thông tin, ở định dạng được chỉ định bởi tùy chọn này. Các tùy chọn
bao gồm:

Định dạng Tên Định dạng Tùy chọn
Cisco IOS cisco-ios-isr
Juniper JunOS cây bách xù-junos-j
Juniper ScreenOS (v6.1) cây bách xù-screennos-6.1
Juniper ScreenOS (v6.2 +) juniper-screennos-6.2
Con người có thể đọc chung chung
Xml XML gốc

- bảng tính KIỂU DÁNG
Biểu định kiểu tùy chỉnh để định dạng cấu hình.

- chỉ-tuyến-tĩnh BOOLEAN
Cho biết liệu kết nối chỉ sử dụng các tuyến tĩnh hay không. Được sử dụng cho các thiết bị làm
không hỗ trợ
Giao thức cửa khẩu biên giới (BGP). Giá trị mặc định: false

Sử dụng ec2addvpn trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad