Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

hdel - Trực tuyến trên đám mây

Chạy hdel trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks qua Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là hdel lệnh có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


hdel - xóa cả hai nhánh của một tệp HFS

SYNOPSIS


hdel hfs-path [...]

MÔ TẢ


hdel xóa các tệp khỏi ổ đĩa HFS hiện tại. Cả hai nhánh (tài nguyên và dữ liệu) của mỗi
tệp có tên sẽ bị xóa, giải phóng dung lượng cho các tệp khác.

Sử dụng hdel trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad