Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

icalmerge - Trực tuyến trên đám mây

Chạy icalmerge trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh icalmerge có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


icalmerge - hợp nhất các tệp icalendar, chỉ giữ lại phiên bản gần đây nhất của mỗi sự kiện

SYNOPSIS


ical2html đầu vào [đầu vào...] đầu ra

MÔ TẢ


đầu vào và đầu ra là các tệp iCalendar

Sử dụng icalmerge trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad