Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

id3info - Trực tuyến trên đám mây

Chạy id3info trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh id3info có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi, chẳng hạn như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


id3info - Hiển thị thông tin thẻ id3.

SYNOPSIS


id3info [ TÙY CHỌN ] [ FILE ]

MÔ TẢ


Id3info hiển thị cả thông tin thẻ id3v1 và id3v2 cho một tệp. Id3info sẽ không
phân biệt giữa hai loại thẻ.

LỰA CHỌN


-NS, --Cứu giúp
Hiển thị trợ giúp và thoát

-v, --phiên bản
Thông tin phiên bản màn hình và thoát

Sử dụng id3info trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad