Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

kaliprint - Trực tuyến trên đám mây

Chạy kaliprint trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh kaliprint có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


kali - vẽ gạch, hoa văn trang trí, v.v.

MÔ TẢ


Đây là trang người đàn ông tối thiểu cho kali và kaliprint. Để biết thông tin về cách sử dụng kali và
kaliprint, xem / usr / share / doc / kali / HELP, hoặc sử dụng màn hình trợ giúp trực tuyến.

BẢN QUYỀN


Xem / usr / share / doc / kali / copyright.

Sử dụng kaliprint trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad