Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

listfdb - Trực tuyến trên đám mây

Chạy listfdb trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh listfdb có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


listfdb - hiển thị nội dung của tệp định dạng fdb

SYNOPSIS


listfdb

MÔ TẢ


listfdb là một công cụ dòng lệnh để kết xuất nội dung của tệp định dạng fdb. Một fdb
tệp định dạng là tệp định dạng swf chỉ chứa một khối DefineFont2. H LỰA CHỌN


Tên của tệp định dạng fdb để sử dụng làm đầu vào.

Sử dụng listfdb trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad