Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

listjpeg - Trực tuyến trên đám mây

Chạy listjpeg trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là listjpeg lệnh có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


listjpeg - hiển thị nội dung của tệp định dạng jpeg

SYNOPSIS


listjpeg

MÔ TẢ


listjpeg là một công cụ dòng lệnh để kết xuất nội dung của tệp định dạng jpeg. H LỰA CHỌN


Tên của tệp định dạng jpeg để sử dụng làm đầu vào.

Sử dụng listjpeg trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad