Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

mHdrCheck - Trực tuyến trên Đám mây

Chạy mHdrCheck trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh mHdrCheck có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


mHdrCheck - Kiểm tra tính hợp lệ của tiêu đề hình ảnh FITS

SYNOPSIS


mHdrCheck [-s hồ sơ trạng thái] img.fits

MÔ TẢ


mHdrCheck đọc trong tiêu đề từ hình ảnh FITS (hoặc tệp mẫu tiêu đề ASCII) và
kiểm tra xem có bất kỳ dòng tiêu đề nào không hợp lệ hay không. Nếu nó tìm thấy một, nó sẽ in ra
thông báo cho biết từ khóa nào không hợp lệ và thoát ra trước khi kiểm tra phần còn lại của tiêu đề.
Nó sẽ không báo cáo về nhiều giá trị không hợp lệ. Nếu tất cả giá trị đều đúng, mHdrCheck sẽ
in ra thông báo "FITS / WCS hợp lệ".

LỰA CHỌN


-s hồ sơ trạng thái
Đầu ra và lỗi được gửi đến hồ sơ trạng thái thay vì stdout

TRANH LUẬN


img.fits
Đường dẫn của tệp FITS cần được xác thực.

TIN NHẮN


OK WCS hợp lệ trong tệp FITS.

OK FITS / WCS hợp lệ trong tệp tiêu đề.

LỖI Không thể mở tệp trạng thái hồ sơ trạng thái

Tệp LỖI tên tập tin không tìm thấy.

Tệp LỖI (tên tập tin) không phải là hình ảnh FITS

ERROR FITS dòng tiêu đề không được lớn hơn 80 ký tự

LỖI Không có từ khóa BITPIX trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa NAXIS trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa NAXIS1 trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa NAXIS2 trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa CTYPE1 trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa CTYPE2 trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa CRPIX1 trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa CRPIX2 trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa CRVAL1 trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa CRVAL2 trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa CDELT1 (hoặc ma trận CD không đầy đủ) trong tiêu đề FITS

LỖI Không có từ khóa CDELT2 (hoặc ma trận CD không đầy đủ) trong tiêu đề FITS

LỖI Từ khóa BITPIX trong tiêu đề FITS không phải là số nguyên

LỖI BITPIX không hợp lệ trong tiêu đề FITS (phải là 8,16,32,64, -32 hoặc -64)

ERROR NAXIS từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số nguyên

ERROR NAXIS từ khóa trong tiêu đề FITS phải> = 2

LỖI NAXIS1 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số nguyên

ERROR NAXIS1 từ khóa trong tiêu đề FITS phải> 0

LỖI NAXIS2 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số nguyên

ERROR NAXIS2 từ khóa trong tiêu đề FITS phải> 0

LỖI Từ khóa CRPIX1 trong tiêu đề FITS không phải là số thực

LỖI Từ khóa CRPIX2 trong tiêu đề FITS không phải là số thực

LỖI CRVAL1 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số thực

LỖI CRVAL2 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số thực

LỖI Từ khóa CDELT1 trong tiêu đề FITS không phải là số thực

LỖI Từ khóa CDELT2 trong tiêu đề FITS không phải là số thực

LỖI CROTA2 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số thực

ERROR CD1_1 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số thực

ERROR CD1_2 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số thực

ERROR CD2_1 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số thực

ERROR CD2_2 từ khóa trong tiêu đề FITS không phải là số thực

LỖI Từ khóa EQUINOX trong tiêu đề FITS không phải là số thực

LỖI Không có thông tin WCS (hoặc không phải tiêu đề FITS)

LỖI Phải có ít nhất hai thứ nguyên

LỖI Phép chiếu không hợp lệ

LỖI NAXIS1 không hợp lệ

LỖI NAXIS2 không hợp lệ

ERROR CTYPE1 và CTYPE2 không khớp

LỖI CTYPE1 không hợp lệ

LỖI Ma trận CD không hợp lệ

LỖI CDELT1 không hợp lệ

LỖI CDELT2 không hợp lệ

ERROR FITS thư viện lôi

VÍ DỤ


$ mHdrCheck input / badfits / bad-crota2.fits
[struct stat = "ERROR", msg = "Từ khóa CROTA2 trong tiêu đề FITS không phải là số thực"]

Đầu vào $ mHdrCheck / 2mass.fits
[struct stat = "OK", msg = "FITS / WCS hợp lệ."]

Đầu vào $ mHdrCheck / badfits / bad-ctype.fits

[struct stat = "ERROR", msg = "Phép chiếu không hợp lệ"]

Sử dụng mHdrCheck trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad