Tiếng AnhTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban Nha

Biểu tượng yêu thích OnWorks

mips64el-linux-gnuabi64-gnat-5 - Trực tuyến trên đám mây

Chạy mips64el-linux-gnuabi64-gnat-5 trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh mips64el-linux-gnuabi64-gnat-5 có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


gnat, gnatbind, gnatbl, gnatchop, gnatfind, gnathtml, gnatkr, gnatlink, gnatls, gnatmake,
gnatprep, gnatpsta, gnatpsys, gnatxref - Hộp công cụ GNAT

MÔ TẢ


Các chương trình đó là một phần của GNU GNAT, một trình biên dịch Ada 95 miễn phí.

Để truy cập các hướng dẫn sử dụng GNAT đầy đủ, hãy sử dụng Thông tin gnat-ug-4.8Thông tin gnat-rm-4.8 cho
các phần liên quan đến sổ tay tham khảo. Nếu không thể tìm thấy những phần đó, bạn sẽ
cũng phải cài đặt gói gnat-4.4-doc (vì các sách hướng dẫn này chứa bất biến
phần, gói nằm trong phần không miễn phí của kho lưu trữ Debian). Bạn cũng có thể
duyệt http://gcc.gnu.org/onlinedocs cung cấp tài liệu trực tuyến GCC.

Sử dụng mips64el-linux-gnuabi64-gnat-5 trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad

Các chương trình trực tuyến Linux & Windows mới nhất