Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

wmmenugen - Trực tuyến trên đám mây

Chạy wmmenugen trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks qua Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh wmmenugen có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


wmmenugen - Trình tạo menu Window Maker PropList

SYNOPSIS


wmmenugen [lựa chọn...] -parser = fspec [fspec...] [-parser = fspec
[fspec...] ...]

MÔ TẢ


wmmenugen tạo một menu trong PropList định dạng cho Window Maker từ tệp đầu vào
fspec. Trong trường hợp mà fspec là một thư mục thay vì một tệp, sau đó wmmenugen sẽ đọc
tất cả các tệp có trong hệ thống phân cấp của thư mục này.

LỰA CHỌN


--Cứu giúp, -h
in thông báo trợ giúp với danh sách các tùy chọn

-cao hơn
chỉ định định dạng của tệp sẽ được phân tích cú pháp

--phiên bản
in phiên bản Window Maker mà từ đó chương trình đi kèm

CÁC BỘ PHẬN


wmmenugen hỗ trợ các định dạng tệp này cho các tệp đầu vào:

wmconfig
định dạng của công cụ tạo menu cho X cùng tên

xdg định dạng của thông số kỹ thuật menu như được xác định bởi FreeDesktop Tiêu chuẩn,
hiện đang ở phiên bản 1.1

TRỞ VỀ VALUE


Trạng thái thoát khỏi wmmenugen lệnh cung cấp thông tin cho người gọi:

0 khi PropList menu đã được tạo thành công vào stdout.

1 khi một fspec đã gây ra sự cố (tệp không thể đọc được, ...)

2 các đối số của dòng lệnh không được nhận dạng

3 chương trình gặp một cấu trúc menu không mong muốn; bạn có thể muốn nhìn vào
phần GIỎI phía dưới.

Sử dụng wmmenugen trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad