Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

xnetcardconfig.real - Trực tuyến trên đám mây

Chạy xnetcardconfig.real trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh xnetcardconfig.real có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


xnetcardconfig - thuật sĩ để định cấu hình lại Bộ điều hợp mạng (IP)

SYNOPSIS


xnetcardconfig

sudo nên được định cấu hình thích hợp trước khi sử dụng xnetcardconfig, tức là:

grep xnetcardconfig / etc / sudoers

tên người dùng ALL = NOWPASSWD: / usr / bin / xnetcardconfig

Sử dụng xnetcardconfig.real trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad